Er werd door de gemeente een vergunning aangevraagd om 5 hectare bossen en velden te bebouwen. Maar die liggen in woonuitbreidingsgebied. Dat is geen woongebied

Er werd door de gemeente een vergunning aangevraagd om 5 hectare bossen en velden te bebouwen. Maar die liggen in woonuitbreidingsgebied. Dat is geen woongebied

Er waren heel wat bezwaren, vanwege burgers, maar ook van Groen Lummen.

Voor het bouwproject op het woonuitbreidingsgebied Lindekensveld werd in juni een aanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek, dat is de periode dat bezwaren kunnen ingediend worden, liep tot 24 juni. Er waren heel wat bezwaren, vanwege burgers, maar ook van Groen Lummen. Onze standpunten vind je hier terug.

Nu is er sinds 8 augustus een nieuwe aanvraag en dus een nieuw openbaar onderzoek. Het ingediende project is precies hetzelfde. Er zouden voornamelijk benamingen van documenten aangepast zijn.

Het gevolg is dat de reeds ingediende bezwaren niet meer bij de nieuwe aanvraag zitten. Die moeten dus opnieuw ingediend worden voor het einde van het openbaar onderzoek op 6 september

Tegelijk roepen we nog meer mensen op om dat te doen. Digitaal of per brief. Digitaal kan dat met deze link: https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=TbOMi651QV-9_feFDMf2rQ

En je kan ook tonen dat je tegen het project bent door de raamaffiche op te hangen. Download hier de raamaffiche

Hoe een bezwaarschrift indienen?
  1. Schrijf je bedenkingen bij het project uit, gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    Klik hier voor een voorbeeldPas de tekst aan of vul aan naar wat voor jou belangrijk is.

  2. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen.
    Dit moet steeds gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gelegen is.
    U kunt dit zowel online doen als via een gewone of aangetekende brief. 
    Dien online een bezwaarschrift in(Onderaan de pagina en klik op 'Nieuw bezwaarschrift toevoegen'.)