De mensen van

Groen Lummen

Peter Aerts

Voorzitter & Gemeenteraadslid

Hanne Janssen

Gemeenteraadslid

Eddy Horions

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Elke Remans

Bestuurslid

Gijs Gerits

Bestuurslid

Miel Truyen

Covoorzitter, Penningmeester & Webmaster