Herinrichting van het gemeenteplein

21 September 2023

Herinrichting van het gemeenteplein

Gebrek aan durf om parkeerplaatsen op te offeren en om doorstromend verkeer te weren.

De geschiedenis

Het Gemeenteplein is het hart van onze gemeente, en het doet ons wat als er iets aan veranderd wordt. Nochtans vinden wij ook dat er heel wat verbeteringen mogelijk zijn die het plein mooier, aangenamer en veiliger kunnen maken.

De bevoegde schepen lanceerde het idee van de ondergrondse parking in de aanloop van de verkiezingen. Een blijk van grootheidswaanzin, zo blijkt. Geen enkele partner in de bedrijfswereld waagde zich aan dit avontuur in ons landelijke dorp, dat we toch nog altijd zijn.

Gebrek aan durf om parkeerplaatsen op te offeren en om doorstromend verkeer te weren, kelderden ook de eerste herinrichtingsplannen die getekend en getest werden.

Met nieuwe verkiezingen aan de horizon moest er nu toch wel snel een nieuw plan gemaakt, goedgekeurd en uitgevoerd worden.

Dat nieuw plan werd in mei voorgesteld. Burgers konden gedurende een week de plannen komen inkijken. Verschillende raden formuleerden een advies. Tenslotte werd het bestek voor de uitvoering aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit gebeurde in juni, en na correcties, opnieuw in augustus.Wat zijn de plannen?De geplande herinrichting richt zich nu enkel op het westelijk deel van het Gemeenteplein. Dat is de zone die nu ook al afgesloten wordt voor verkeer tijdens de zomermaanden zodat de caféterrassen er op een veilige manier uitgebreid kunnen worden. Dat afsluiten zal in de toekomst niet meer met een nadarhek, maar met een verzinkbare paal gebeuren.

De bestaande verharding wordt vervangen. Er wordt een verharde verbinding gemaakt die het niveau van de kiosk verbindt met het niveau van de straat voor het gemeentehuis. Er worden enkele stukken onthard. Daar worden planten en meerstammige bomen voorzien. Er komt een borrelsteen. En op enkele plaatsen grote bloembakken waarin ook meerstammige bomen geplant worden. De plannen zijn nog tot 22 september beschikbaar via het omgevingsloket.

Wat wij positief vinden is dat de platanen mogen blijven staan. En er worden enkele stukken, die toch al onbruikbaar zijn als parking, onthard. De afsluiting van de straat voor de café’s kan dan op een professionelere manier geregeld worden. En er is gedacht aan regenwateropvang en een waterelement in de vorm van een borrelsteen.

Maar er is geen totaalvisie. De rest van het Gemeenteplein blijft een betonnen woestijn. En in plaats van grote plantenbakken voor het Gemeentehuis, had men ook daar voor extra ontharding kunnen opteren.

Ook aan het comfort voor de terrasbezoekers is te weinig gedacht, door toe te laten dat er een motoparking tussen de terrassen komt.

Het uitzicht van de kiosk zal helemaal niet meer hetzelfde zijn. De voet van de kiosk verdwijnt aan de kant van de pub, onder het beton. En de typische balustrades worden gedeeltelijk weggehaald. Hiermee verdwijnt toch een groot stuk van het authentieke uitzicht. 

Schets van de herinrichting

(afbeelding : veel grijs en de voet van de kiosk zit onder het beton)

En tenslotte is het totaal niet duidelijk welk deel van het Gemeenteplein fietsstraat wordt en wanneer. In de beschrijvende nota op het Omgevingsloket staat dat het projectgebied fietsstraat wordt tijdens de zomervakantie. Maar tijdens de zomervakantie wordt de straat daar sowieso afgesloten voor verkeer. Het is beter om het hele Gemeenteplein, en zelfs de aansluitende straten, volledig als fietsstraat in te richten.

En wat met de timing? Het bestek is al door de meerderheid goedgekeurd terwijl het openbaar onderzoek nog loopt. Als blijkt dat er belangrijke wijzigingen nodig zijn, zal er een nieuw bestek opgemaakt moeten worden dat opnieuw naar de gemeenteraad moet voor goedkeuring.

Het is duidelijk dat de tijd dringt om vóór de verkiezingen van 2024 het project te realiseren. Helaas komt al die haast de kwaliteit van het project niet ten goede.