Anita Steegmans

Anita Steegmans

Anita Steegmans

Voor Anita zijn inspraak, rechtvaardigheid, respect voor mens en natuur al sinds haar jeugd belangrijke waarden. Op welke manier worden we geïnformeerd, hoe worden we betrokken, hoe gaan we met elkaar om? Het zijn vragen die haar ook binnen haar werk als HR trainer-consultant bezig houden. Via Groen Lummen wil ze mee vorm kunnen geven aan gemeentelijke thema's vanuit deze waarden en ze is dan ook blij met de Groene aanwezigheid in de gemeenteraad sinds de vorige verkiezingen. Groen is duidelijk een meerwaarde voor deze raad en legt accenten die voordien niet aan bod kwamen. De kracht van democratie is de inbreng van verschillende invalshoeken om tot besluiten en acties te komen.

Anita vindt zich helemaal terug in de focus van Groen voor een menselijker, eerlijker, gezonder beleid. Voorbeeld hiervan is de Groene keuze voor een snelheidslimiet van 50 km per uur in woonkernen. Het is gezonder en veiliger wonen in een buurt waar minder snel gereden wordt. Er komt minder fijn stof vrij, er is minder lawaaioverlast en als weggebruiker is het veiliger. De focus ligt dan ook meer op het menselijke, het leefbare van een buurt, en minder op het snel van a naar b rijden, waar een verschil in snelheid vaak nog geen minuut tijdswinst oplevert. Het is bovendien eerlijker om mensen die langs drukke verkeersaders wonen, die door iedereen gebruikt worden, zo weinig mogelijk overlast te bezorgen. Luchtvervuiling en lawaaioverlast zijn thema’s die haar na aan het hart liggen.

Anita Steegmans

Bestuurslid

Voor Anita zijn inspraak, rechtvaardigheid, respect voor mens en natuur al sinds haar jeugd belangrijke waarden. Op welke manier worden we geïnformeerd, hoe worden we betrokken, hoe gaan we met elkaar om? Het zijn vragen die haar ook binnen haar werk als HR trainer-consultant bezig houden. Via Groen Lummen wil ze mee vorm kunnen geven aan gemeentelijke thema's vanuit deze waarden en ze is dan ook blij met de Groene aanwezigheid in de gemeenteraad sinds de vorige verkiezingen. Groen is duidelijk een meerwaarde voor deze raad en legt accenten die voordien niet aan bod kwamen. De kracht van democratie is de inbreng van verschillende invalshoeken om tot besluiten en acties te komen.

Anita vindt zich helemaal terug in de focus van Groen voor een menselijker, eerlijker, gezonder beleid. Voorbeeld hiervan is de Groene keuze voor een snelheidslimiet van 50 km per uur in woonkernen. Het is gezonder en veiliger wonen in een buurt waar minder snel gereden wordt. Er komt minder fijn stof vrij, er is minder lawaaioverlast en als weggebruiker is het veiliger. De focus ligt dan ook meer op het menselijke, het leefbare van een buurt, en minder op het snel van a naar b rijden, waar een verschil in snelheid vaak nog geen minuut tijdswinst oplevert. Het is bovendien eerlijker om mensen die langs drukke verkeersaders wonen, die door iedereen gebruikt worden, zo weinig mogelijk overlast te bezorgen. Luchtvervuiling en lawaaioverlast zijn thema’s die haar na aan het hart liggen.