Miel Truyen

Miel Truyen

Miel Truyen

Miel is een nieuwe Lummenaar die enkele jaren geleden naar hier is verhuisd om dichter bij zijn job als IT’er te wonen. Inmiddels werkt hij als zelfstandige om zich zo nog meer te kunnen toeleggen op zijn passie voor IT en 3d printing in de maakindustrie en techniek.

Wat hem bij Groen Lummen brengt, is de constructieve houding van deze partij en het respect voor mens en natuur. Het is voor hem ook de partij waar begrippen zoals transparantie en bereidheid tot dialoog en inspraak het meest tot hun recht komen.

Thema’s die Miel nauw opvolgt zijn de bescherming van onze privacy en de omgang van de overheid met technologische vooruitgang. Verder gaat zijn politieke interesse naar het creëren van werkbaar en zinvol werk, het stimuleren van businessideeën en het zorgen voor een leefbare gemeente waar aandacht is voor de verschillen in noden en achtergronden van de bewoners.

Zijn slogan? Geld is een tool maar geen symbool of maatstaf voor succes, goede gezondheid en een gelukkig leven is dat wel!

Miel Truyen

Covoorzitter, Penningmeester & Webmaster

Miel is een nieuwe Lummenaar die enkele jaren geleden naar hier is verhuisd om dichter bij zijn job als IT’er te wonen. Inmiddels werkt hij als zelfstandige om zich zo nog meer te kunnen toeleggen op zijn passie voor IT en 3d printing in de maakindustrie en techniek.

Wat hem bij Groen Lummen brengt, is de constructieve houding van deze partij en het respect voor mens en natuur. Het is voor hem ook de partij waar begrippen zoals transparantie en bereidheid tot dialoog en inspraak het meest tot hun recht komen.

Thema’s die Miel nauw opvolgt zijn de bescherming van onze privacy en de omgang van de overheid met technologische vooruitgang. Verder gaat zijn politieke interesse naar het creëren van werkbaar en zinvol werk, het stimuleren van businessideeën en het zorgen voor een leefbare gemeente waar aandacht is voor de verschillen in noden en achtergronden van de bewoners.

Zijn slogan? Geld is een tool maar geen symbool of maatstaf voor succes, goede gezondheid en een gelukkig leven is dat wel!