Wonen in Lummen, het kan anders!

27 Oktober 2017

Wonen in Lummen, het kan anders!

Het lokaal bestuur heeft het beste zicht op de woonproblematiek in de eigen gemeente. Bovendien is de afstand tot inwoners met woonvragen het kleinst. Groen ziet daarom een sterke weggelegd voor de lokale besturen (of de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden).regie- en dienstverlenende rol

Voor een gemeente die een visie wil ontwikkelen over de identiteit die een bepaalde site, een deelgemeente of de hele gemeente uitstraalt, is het beeldkwaliteitsplan het geknipte instrument. In het beeldkwaliteitsplan wordt een algemene visie op de beeldkwaliteit van een stukje grondgebied ontwikkeld. Dit kan gaan over een aantal centrale straten in het handelscentrum maar ook over een ontwikkeling van een groot bouwproject bijvoorbeeld. Het plan kan een antwoord geven op vragen zoals hoe bepaalde gebouwen worden ontworpen, hoe de buitenruimtes worden ingericht, welke duurzame materialen worden gebruikt, ... 

In Lummen hebben we niets. Er is geen plan van aanpak en laat staan een uitgewerkte visie op het centrum van Lummen. De Groen fractie vraagt al jaren naar een centrumplan.

We hebben wel een lokaal woonoverleg, en begrijp me niet verkeerd, die doen zeer goed werk. Maar de regels van hoe je een centrum inkleurt die worden door het beleid gemaakt en daar wringt het schoentje. Alles word een beetje ad hoc beslist.

Kernversterking en verdichting zijn vooral aangewezen op plaatsen die goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer (of waar op zijn minst een goede ontsluiting mogelijk is) en met een hoog voorzieningenniveau. Hoger bouwen is op heel wat plaatsen mogelijk en wenselijk, een algemene verappartementisering van het platteland niet. We moeten rekening houden met de draagkracht van de omgeving en werken met respect voor bestaand erfgoed. Verdichting kan ook bestaan uit een keuze voor rijwoningen met kleine privéterreinen (en voldoende gedeelde en publieke groene ruimte).

Kies voor diversiteit in woontypes. Variatie, ook in bouwhoogte, kan ruimtelijk aantrekkelijker zijn dan het creëren van één "Atlantikwall". Kiezen voor een diversiteit aan woontypes, bijvoorbeeld via een"woontypetoets"  zorgt ook voor een gezonde mix in de bevolkingssamenstelling, waarbij bijvoorbeeld zowel alleenstaanden, jonge gezinnen met kinderen als oudere koppels aan hun trekken komen.

Combineer verdichting met het voorzien van de nodige publieke ruimte, water en groen. Dat kan bijvoorbeeld door "ontpitting", het vrijmaken van binnenruimtes om daar publieke ruimte te voorzien. Om te garanderen dat verdichting effectief een meerwaarde vormt voor de omgeving, bieden stedenbouwkundige lasten, opgelegd aan de ontwikkelaar, een oplossing. Dat kan zowel in natura (door bij een geplande ontwikkeling ook een aantal extra verplichtingen op te leggen, bijvoorbeeld over de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen of publiek groen) als financieel (waarbij de overheid de middelen zelf investeert in de directe omgeving).