Wat wil ons gemeentebestuur verbergen?

19 April 2020

Wat wil ons gemeentebestuur verbergen?

Van ons gemeentebestuur verwachten we dat hun informatie duidelijk en vlot beschikbaar is voor elke burger. In de praktijk zien we in Lummen steeds vaker het omgekeerde:  Informatie is moeilijk te vinden of is zelfs niet beschikbaar. En als het echt moet, wordt het vaag geformuleerd, zoals in het Meerjarenplan en Klimaatactieplan, of komt het erg laat.  Een studie over de herinrichting van het centrum was al beschikbaar in oktober, maar werd pas in februari, net voor de gemeenteraad, aan de raadsleden bezorgd. Gemeenteraadsverslagen bevatten enkel nog de beslissing.  Waardevolle bedenkingen of vragen zijn er niet meer in terug te vinden.  De verslagen zelf zitten diep verstopt in de gemeentelijke website. Het verloop van de gemeenteraad van maart sloeg werkelijk alles.   Er werd, om begrijpelijke redenen, beslist om de gemeenteraad digitaal te houden.  Maar de manier waarop dit diende te gebeuren, namelijk antwoorden binnen enkele uren per e-mail, verhinderde elke vorm van debat.  Bovendien was er geen mogelijkheid voorzien voor publiek of pers om deze gemeenteraad te volgen. Met Groen zijn we niet akkoord gegaan met deze manier van vergaderen.  En we hebben ons daarom ook op alle punten onthouden. Voor april is op onze vraag nu wel gepland om online te vergaderen, maar men heeft besloten om er een gesloten vergadering van te maken.  De pers zal een overzicht van de beslissingen krijgen. En voor het publiek?  Ons voorstel om de opgenomen vergadering online te zetten is niet weerhouden. Wij vinden dat verslagen op een vlot toegankelijke manier beschikbaar moeten zijn voor alle Lummenaren en in begrijpbare taal. Plannen moeten concretere acties bevatten.  Verslagen van de gemeenteraad, maar ook van die het schepencollege, moeten met enkele muisklikken door iedereen opgeroepen kunnen worden. We roepen het bestuur op hier in de toekomst meer aandacht voor te hebben. Lummenaren willen echt wel meer betrokken worden. Een goede participatie kan bovendien het draagvlak en de kwaliteit van lokale projecten verhogen.  Dat bereik je niet door dingen verborgen te houden.