Waar blijft het meerjarenplan??????

15 November 2013

  De strategische meerjarenplanning vormt de kern van het planningsgedeelte van de eleids- en

BBeheers Cyclus. Een lokaal bestuur legt in het meerjarenplan de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast. Daarvoor moet het beleidsdoelstellingen formuleren en uitwerken. 

Het meerjarenplan is dus een uitermate belangrijk document. Maar waar blijft het meerjarenplan van de gemeente Lummen? Het gemeentebestuur zet de gemeenteraad en de adviesraden buitenspel.

DE WET IS DUIDELIJK!

Bovendien staat er in het planlastendecreet (Art. 6°4):

"? lokale besturen zijn verplicht aan te tonen dat lokale belanghebbenden en/of adviesraden betrokken zijn geweest bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning."

Wanneer het meerjarenplan er is, moeten dus ook de adviesraden (terecht) voldoende tijd krijgen om een advies te kunnen geven.

We zijn benieuwd hoe het gemeentebestuur dit praktisch zal oplossen zonder een 13de en 14de  maand bij te maken.

GEBREK AAN RESPECT!

Het meerjarenplan zo laat mogelijk op de agenda zetten, is de gemeenteraad voor voldongen feiten plaatsen. Men gaat er natuurlijk van uit dat de raad het plan goedkeurt. Daarmee worden de raadsleden van de meerderheid gedwongen ja-knikkers en wordt de oppositie de tijd ontnomen om kritische vragen te stellen en constructieve voorstellen toe te voegen.

Ook met de adviesraden wordt er gelachen. Deze burgers die hun vrije tijd opofferen voor hun gemeente krijgen ook amper tijd om het meerjarenplan te bekijken. Hoe kunnen zij dan een grondig advies geven? Bovendien zal er geen tijd meer blijken te zijn om met deze adviezen rekening te houden. Hoe durven ze!

Het kan ook anders. In Herk de Stad houdt men zelfs participatieronden om burgers te informeren in verband met het BBC.

 

UITSTEL NODIG?

Het gemeentebestuur zal verstoppertje spelen achter het feit dat de Beleids- en Beheers cyclus en de meerjarenplanning een nieuw systeem is.

Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgois heeft dit argument in een omzendbrief van 18 oktober echter al onderuit gehaald:

"Lokale besturen waren in het najaar van 2010 al op de hoogte van de nieuwe regeling. Ik zal niet instemmen met een uitstel."

Heeft er iemand zijn werk niet gedaan?