Verslag gemeenteraad 22 juni

01 Juli 2015

Verslag gemeenteraad 22 juni

 : was het belangrijkste punt op de agenda. Vaststelling jaarrekening 2014 Onze mening; 

Aan de hand van de jaarrekening wordt een evaluatie mogelijk van het budget en krijgen we een stand van zaken met betrekking tot de meerjarenplanning. We stellen vast dat het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. Aan de hand van vooral de liquiditeitenrekening, de balans en de staat van opbrengsten en kosten krijgen we een vrij volledig beeld van de financiële situatie van de gemeente. We zijn ook tevreden dat de jaarrekening snel na het jaareinde klaar is, dit maakt de informatie alleen maar relevanter. Hiervoor een proficiat aan de diensten.

Dan de beleidskeuzes. We betreuren dat als het om respecteren van het groene en landelijke karakter, duurzaamheid en netheid van onze gemeente gaat het blijft bij aandachtspunten. We zien ook dat het om allerhande redenen steeds moeilijker word om nog wegen en infrastructuurwerken op tijd uit te voeren. Er moet misschien eens nagedacht worden om sneller te sensibiliseren en te informeren. Dit vind je ook terug in het verbeteren van het contact en communicatie met de burger. Ook hier duurt het toch allemaal zo lang. Positief is dat de integratie met het OCMW in gang is gezet en dat ons vrijetijds- en verenigingsleven veel aandacht krijgt. Ook het aanwerven van een ambtenaar lokale economie is een pluspunt. Het parkeerbeleid brengen naar de rand van het centrum is de juiste keuze, nu nog een aangenaam centrum. Het inbreiden van woonzones is goed maar verdient bij de invulling ervan toch nog wel wat aandacht.

Het is en blijft gewoon moeilijk om een duidelijke visie van deze meerderheid te ontdekken