Verslag gemeenteraad 20 oktober

25 Oktober 2014

Tijdens deze vergadering werden er verschillende agendapunten overlopen. Enkele punten sprongen er uit: zo waren de budgetten van de verschillende Lummense parochies de start voor een geanimeerd debat dat zelfs de pers haalde, kwam de verkeersproblematiek in Lummen opnieuw boven water en werd het draadloos discussiesysteem besproken. De parochies van Lummen (met uitzondering van Thiewinkel) vragen naast de werkingsmiddelen die ze van de kerkfabriek ontvangen en hun eigen inkomsten ook een jaarlijkse bijdrage van de Lummense burger. Groen Lummen vraagt al langer dat de verschillende parochies een meerjarenbegroting indienen, wat tot op heden nog niet is gebeurd. Naast het feit dat deze blanco cheque onredelijk is, bedraagt de som die aan de gemeente gevraagd wordt nog eens veel meer dan door de gemeenteraad werd begroot. Bijgevolg kan Groen Lummen onmogelijk akkoord gaan met deze voorstellen, een mening die door de voltallige gemeenteraad werd gedeeld. Het debat werd inhoudelijk verbreed en door enkele raadsleden met een kwinkslag zelfs bijna geridiculiseerd, maar gaf voldoende brandstof voor een discussie over de rol, het nut en de kosten van de vijf Lummense parochies. Ook de discussie over de levering van signalisatieborden kadert in een breder debat over de verkeersproblematiek in Lummen. Naast de onlangs van hogerhand opgelegde snelheidsbeperking en veiligheidsverhoging op de N717, in de volksmond beter bekend als de (hopelijk binnen afzienbare tijdvoormalige) dodenweg, stelde Groen Lummen een vraag naar het nut van bepaalde verkeersborden. Bij de nieuwe aanbesteding hopen we dat de gemeente toeziet op de plaatsing en zichtbaarheid van de nieuwe borden, zodat er geen overbodige signalisatieborden moeten worden aangekocht.

Een laatste punt waar onze fractie steevast op hamert is de openbaarheid van bestuur. De aankoop van een nieuw draadloos discussiesysteem biedt te mogelijkheid om de gemeenteraad op te nemen en te gebruiken voor interne werking. Ook streamen behoort tot de mogelijkheden en voor het grote publiek open te stellen, wat de transparantie van het bestuur alleen maar ten goede kan komen. Maar dat is nog niet voor vandaag. Na er aanvankelijk weigerachtig tegenover te staan besliste de gemeenteraad toch om deze optie te bespreken op een volgende samenkomst van de fracties. Groen is alleszins voor, waarna het eventueel in het huishoudelijk reglement kan worden opgenomen.