Verslag gemeenteraad 20 april

02 Mei 2015

Verslag gemeenteraad 20 april

Goedkeuring motie ter attentie van de Vlaamse regering met betrekking tot de impactanalyse van het statiegeldsysteem (aangebracht door J. Ceyssens)  Zwerfvuil blijft een groot probleem voor veel lokale besturen. Het straatbeeld wordt aangetast, er is een negatieve impact op het milieu en de opruimkosten lopen hoog op voor de lokale besturen. Vooral blikjes en PET-flessen blijken een aanhoudend probleem te zijn. In het Vlaams regeerakkoord staat dat er een impactanalyse van een statiegeldsysteem zal uitgevoerd worden. In andere landen werd het positief effect van dergelijk systeem reeds bewezen. Lege blikjes en PET-flessen hebben in dit systeem een waarde, waardoor mensen ze minder snel in de openbare ruimte zullen achterlaten. Als lokaal bestuur is er niet alleen een winst in het uitzicht van het straatbeeld en de milieuverbetering, maar is er ook een daling van de opruimkosten. Het personeel dient immers minder ingezet worden voor het opruimen van het zwerfvuil. Ook indien het opruimen wordt uitgevoerd door een afvalintercommunale, zal dit (on)rechtstreeks effect hebben op de factuur voor het gemeentebestuur.

Groen wil dan ook expliciet vragen aan de Vlaamse regering om deze piste grondig te onderzoeken en hierbij (1) de opruimkosten van de lokale besturen in rekening te brengen en (2) de lokale besturen te betrekken in het besluitvormingsproces. Via deze motie kan Lummen een signaal geven aan de Vlaamse regering dat dergelijk statiegeldsysteem een goede zaak zou zijn om het zwerfvuilprobleem op lokaal niveau aan te pakken. Schepen W. Vangeel vind dat het zinloos lijkt om een schrijven te richten aan de Vlaamse Regering om iets te gaan doen wat ze volgens hun al van plan zijn om te doen. Op mijn vraag of ik dit schriftelijk kon krijgen kreeg ik een negatief antwoord. De burgemeester sluit af met de mededeling dat, indien we alle moties die we binnen krijgen ook op de gemeenteraad moeten brengen, dat we dan maandelijks moties hebben op de gemeenteraad. Waarschijnlijk teveel werk zeker???