Verslag gemeenteraad 17 november

20 November 2014

Verslag gemeenteraad 17 november

We hebben enkele punten toegevoegd aan het verslag over het vereffenen van het SVK (sociaal verhuurkantoor). Men was vergeten wie de verantwoordelijkheid gaat nemen in de opvolging van de sociale huurmarkt van Lummen. Het was de voorzitter van het OCMW (Birgit Carlier) die dit de vorige maand met klem bevestigde dat dit vanaf nu door hun opgevolgd zou worden. We zullen het volgend jaar evalueren. Lummen moet de komende drie jaar nog 1,14 miljoen aan brandweerkosten betalen voor de jaren 2012, 2013 en 2014. Die kosten komen bovenop de bijdragen die vanaf 2015 moeten betaald worden voor de nieuwe brandweerzones (€ 150.000 extra). We draaien op "via een solidariteitsprincipe" voor de uitgaven van de grote brandweerkorpsen. De kosten liggen hoger maar de nieuwe indeling is een verbetering voor de volgende jaren omdat we nu meer inspraak hebben. We vroegen wel waarom die brandweerbijdragen zo laag ingeschat waren en waarom ze zo in de meerjarenbegroting opgenomen zijn? Er werd gezegd dat men de bedragen niet kende. Dit is in tegenstelling tot wat de Gouverneur Herman Reynders zegt dat de gemeenten niet uit de lucht moeten vallen want ze wisten vooraf wat er ging komen. Hoe lost het bestuur dit op en gaan die meerkosten de meerjarenbegroting niet uit evenwicht brengen? Wie gaat dit betalen? Iets wat  we volgende maand terug in het budget en begroting zullen zien en goed moeten opvolgen.

En dan het punt over Limburg.net. Groen Lummen vindt nog steeds dat alles uitbesteden aan een intercommunale zoals Limburg.net grote risico's inhoudt. Hoe sterk staan we nog als gemeente als zij de inning verhogen? De personeelskosten zullen doorgerekend worden en wat als er met de installatie iets mis gaat, ook die kosten zijn voor Lummen. We zien in de visienota veel structurele en financiële uitgangspunten. Maar we vinden niets terug van doelen om juist minder afval te verbruiken. Komt er een compensatie voor gemeenten die het beter doen? Het is en blijft een zuivere belastingverhoging waar de vervuiler niet betaalt. Het basisbedrag is te hoog en de kwetsbare gezinnen zien af. Het punt over het RUP van meldert was het voor Groen duidelijk. We zijn voor inbreiding maar met voldoende evenwicht in open ruimte en voldoende recreatie voor iedereen. Waarom grotere kavels "niet van deze tijd bij gebrek aan open ruimte" in deze bouwzone. Zo kan men de open ruimte bewaren. De bufferzone kan zo veel groter en beperkt de geluidsoverlast. De aankoop van de grond achter het gemeentehuis vinden we geen goed idee. Dit enkel om parking te voorzien. Die hadden altijd ondergronds moeten liggen bij de bouw van het nieuwe administratieve centrum. Opleggen voor anderen maar zelf niet doen, foei foei.