Verslag gemeenteraad 16 februari

02 Maart 2015

Verslag gemeenteraad 16 februari

Een agenda met niet al te veel punten maar toch enkel die onze aandacht trokken. Eerst en vooral een eigen vraag ingediend door raadslid Johnny Ceyssens over het gebruik van het CRAB (het Centraal Referentie Adressenbestand) wat trouwens een gewestelijke verplichting is vanaf 1 juni 2015. Ook de federale overheid zal het CRAB gebruiken als authentieke bron voor alle adressen. Er blijkt echter dat lang niet alle gemeenten reeds CRAB-gevalideerd zijn. Ook Lummen nog niet. Een CRAB-validatie vereist een beperkt budget en personeelsinzet, maar is wel noodzakelijk om als gemeentebestuur tegemoet te komen aan de verplichtingen tegenover de wetgever en de burger.  Een tweedde en heel belangrijk punt was de insteekhaven Lummen (beter gekend als de kolenhaven ) De Vlaamse Regering nam in de zitting van 17 juli 2015 akte van de conceptnota i.v.m. ENA. In bijlage vindt u een uittreksel van deze nota.

Een derde : Samenwerkingsproject Wonen West-Limburg 

Antwoord en vraag in de raad:

Raadslid J. Ceyssens zegt dat men vanuit Lummen nog moet werken aan het woonplan, dit al lang klaar moeten zijn. Bovendien wordt er door Wonen Vlaanderen toch gewezen op een aantal pijnpunten, waarbij hij vraagt of men daarmee rekening gaat houden? 

De burgemeester beaamt dit, want wij moeten hieraan tegemoet komen, als wij de subsidiëring willen halen. Hij gaat verder met de mededeling dat men ook in het stadhuis van Herk-de-Stad zal gaan zitten en dat er vanuit Lummen een coördinerende rol wordt meegespeeld. Wij hebben al een grote woonbundel klaar, maar deze dient nog uitgefilterd te worden om tot een goed werkinstrument te komen. Het woonplan dient echt op Lummen gericht te worden. In de stuurgroep en het beheerscomité wordt het project bovendien zeer goed opgevolgd.

We gaan dus weer een samenwerking aan zonder een plan, tja goed bezig zeker.