Verslag gemeenteraad 15 december

02 Februari 2015

Punt 02 over de budgetwijziging van 2014. Ik volgde de wijziging omdat het hier om een voordeel voor de begroting gaat. Men kan op deze manier gelden die voorzien waren in '14 overzetten naar '15 en zo vermijden dat men er een financiering moet voor opnemen en dus geld lenen dat men nog niet nodig heeft. Gaat ook enkel maar om verschuivingen en geen echte wijzigingen. Als het dan in punt 03 over de aanpassing gaat van het meerjarenplan 2014-2019 zijn we niet gevolgd omdat er hier ook investeringen worden terug geschroefd. En dat het merendeel niet benut wordt in goede duurzame projecten nodig voor Lummen. En dan het punt over het meerjarenplan van de kerkfabrieken. Straf dat men er zomaar in één keer in slaagt om de begroting te doen kloppen met een opgelegde beperking van € 130.000 per jaar en dit tot op 45 euro van dit bedrag. De gemeente is eigenlijk verplicht de tekorten ( hoe groot ook) te betalen en ineens als er een beperking komt kan dit ook binnen het opgelegde budget. Men vult eigenlijk maar wat in voor de volgende jaren en gebruikt gewoon het volledige bedrag netjes op. Hoe en aan wat zien ze zelf wel. Sorry maar hier kunnen we niet in mee gaan. Dit is echt geld van de lummenaar verkwisten. We hebben geen enkel meerjarenplan of budget van de kerkfabrieken goedgekeurd.