Verslag gemeenteraad 14 september

20 September 2015

  30 punten op de agenda waar van ik er twee uitlicht. Ter kennisname lag de jaarrekening van het OCMW. We hadden gehoopt op wat weerwerk en toelichting 

van de N-VA maar die heeft alles goed gekeurd zonder opmerkingen. Zelf zitten we niet in de raad dus geraken we maar moeilijk aan wat relevante info. Het zal een stuk makkelijker zijn wanneer de samenvoeging een feit is. Dan kan er mee beslist worden, nu enkel inzage

Het tweedde punt was de intergemeentelijke samenwerking i.v.m. het offerfeest. Vanaf heden zal er een kleine bijdrage betaald worden aan de stad Beringen voor het organiseren van een slachtvloer voor het onverdoofd slachten. Hier de mening van Groen!!

1. Wat is het standpunt van Groen over het onverdoofd slachten?

Groen is eenduidig voor verdoofd slachten. Vanuit de bestaande  wetenschappelijke context, is het duidelijk dat dierenwelzijn en onverdoofd slachten haaks staan op elkaar. In het kader van het ritueel slachten is het voor Groen wel essentieel dat er een oplossing wordt gevonden in samenspraak met alle religieuze gemeenschappen.

Een algemeen verbod op onverdoofd slachten is uitgesloten omwille van het grondwettelijk recht op godsdienstvrijheid en de uitoefening daarvan.

We vinden wel dat de beslissing ook te weinig tijd laat aan de lokale besturen om dit goed te organiseren. De Vlaamse regering wijst nu één gemeenschap met de vinger en ondertussen zwijgt ze over de mistoestanden bij de kweek, het vervoer, de verkoop en het slachten van dieren in de 'gewone' slachthuizen..

2. Wat vindt Groen van de beslissing van de Vlaamse regering?

Groen betreurt dat er geen totaaloplossing is gevonden in het debat rond onverdoofd slachten.

Voor het dierenwelzijn is dit niet bevredigend, omdat het ten gronde geen oplossing biedt. Het onverdoofd slachten kan immers wel nog doorgaan, maar enkel in erkende slachthuizen. De minister heeft de religieuze gemeenschappen onvoldoende betrokken bij deze beslissing. Dat is echter nodig, uit respect voor geloofsovertuiging en om een goede praktijk te bewaken.

3. Gaan de Groene bestuurders de beslissing van de Vlaamse regering lokaal helpen uitvoeren?

Uiteraard. Hoewel wij niet gelukkig zijn met de manier waarop de minister dossier heeft aangepakt, zullen wij er alles aan doen om het offerfeest in onze gemeente op een ordentelijke manier te organiseren. Wij zetten in op samenwerking met het oog op dierenwelzijn. We bekijken alle mogelijkheden om het Offerfeest zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat kan alleen door oplossingen te zoeken in samenspraak met de gemeenschappen en met slachthuizen.

4. Gaat Groen optreden tegen thuisslachtingen?

Het is uiteraard de taak van de politie om hiertegen op te treden. Thuisslachting en zijn immers nefast voor het welzijn van de dieren. Wat wij als lokale bestuurders niet willen, is een heksenjacht ontketenen. Dit werkt enkel polarisering in de hand.

Groetjes en tot volgende maand.