Groen Lummen verbaasd door uitspraken burgemeester!

22 Februari 2019

Groen Lummen verbaasd door uitspraken burgemeester!

Vrijdagmorgen verscheen in het Belang van Limburg een artikel over het windmolenproject van Eoly op het domein van de Broeders van Liefde. Tot onze verbazing stellen we vast dat dit project reeds getorpedeerd werd door onze burgemeester. Nochtans dient het openbaar onderzoek nog te gebeuren en is de communicatie met de omwonenden nog maar pas opgestart. In tijden van grote klimaatproblematieken mogen we voorstellen die kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen niet te snel van tafel vegen. Als argument wordt gegeven dat het project valt buiten het windplan Limburg. Groen Lummen vindt dat het project toch een eerlijke kans mag krijgen. Het windplan is immers niet-bindend. Het is enkel een indicatieve aanzet bij het bepalen van de mogelijke vergunbaarheid van windturbines. Daarom vragen wij om de omwonenden, natuurverenigingen of andere betrokken organisaties de mogelijkheid te geven om zich uit te spreken voor of tegen dit project.