Uitholling van de raad!!!

01 Mei 2016

Uitholling van de raad!!!

, weinig gestoffeerde agenda's van gemeenteraden, belangrijke beslissingen die elders worden genomen,? Regelmatig hebben we het gevoel dat de werking van de raad bij ons uitgehold wordt.  Terwijl de gemeenteraad voor Groen net het hart van de lokale democratie moet zijn. De meerderheid die de oppositie niet ernstig neemt Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan te maken hebben met Vlaamse regelgeving, met het verschuiven van belangrijke beslissingen naar bijvoorbeeld intercommunales of autonome gemeentebedrijven, met een toegenomen delegatie van beslissingen naar het schepencollege,?, maar ook gewoon met de politieke cultuur van de raad zelf. Zo is de rol van de voorzitter van de raad cruciaal. En toch doen we ons best om dit te doorbreken.

De politieke cultuur van een gemeenteraad wijzig je niet van vandaag op morgen. Als het al jaren de gewoonte is dat enkel de meerderheid de agenda van de raad bepaalt, is het wennen als de oppositie zelf met voorstellen komt. Wordt het al jaren meerderheid tegen oppositie gestemd, dan zal het tijd vragen om dit te doorbreken. We proberen om Groen te profileren als fris en geloofwaardig alternatief. Ze zullen er gewoon aan moeten worden. Wij zijn niet van plan om te vertrekken.

Ook zijn Groen-raadsleden gemotiveerde en hardwerkende raadsleden. Maar het evenwicht tussen werk en privé dat we nastreven, gunnen we vaak onszelf niet in ons eigen mandaat. Daarom: laat ik me niet volledig opslorpen door mijn mandaat, en laat voldoende ruimte voor alle andere boeiende en belangrijke dingen in het leven. Het helpt me ook om de lokale politiek in het juiste perspectief te plaatsen en om zuurstof te tanken om er een volgende keer weer met vernieuwde energie tegenaan te gaan. En dit ten goede van de Lummenaar.

?