Uitbreidingsplannen Golfterrein

21 Maart 2022

Uitbreidingsplannen Golfterrein

Voor die compensatie heeft men slechts 1,5ha in plaats van 4ha aan gronden gevonden.

Er zijn nieuwe plannen voor uitbreiding van het golfterrein in Molem. T.o.v. de vorige plannen zijn er een aantal verbeteringen aangebracht. Hierdoor wordt de oppervlakte aan bos dat verdwijnt, iets kleiner dan in het oorspronkelijke plan: 3 ha i.p.v. 5 ha. Ook blijft men weg van de Mangelbeek zodat sproeistoffen niet rechtstreeks in de beek terecht komen.

Maar als Groene partij kijken wij kritisch naar elke ingreep die de oppervlakte aan natuur verder inperkt. En wij blijven ronduit tegen deze uitbreiding. Het is een gebied waar die natuur al volop in ontwikkeling is. De bomen kan je proberen te compenseren, maar het is altijd een stap achteruit. Zeker als de helft van de compensatie afgekocht wordt omdat er onvoldoende gronden gevonden werden om te compenseren.

Het dient een beperkt en select publiek. En met volwaardige golfterreinen in de buurt, in Hasselt en Beringen, vinden wij het bovendien onnodig om hier in Lummen uit te breiden.

Hoe een bezwaarschrift indienen?Het oorspronkelijke bos is weliswaar een naaldbos, en sommige percelen worden door de privaateigenaars nog gebruikt voor recreatie, voor opslag van materiaal of zelfs bewoning. Maar op de grootste delen van het bos is een ondergroei ontstaan van loofhout, varens, enz.…. De natuur is hier volop in ontwikkeling.

Volgens de plannen zouden ongeveer 3ha aan bossen gekapt moeten worden om de uitbreiding te doen. Volgens de berekeningsregels moeten hiervoor 4ha gecompenseerd worden door nieuw bos aan te planten. Dat komt omdat waardevolle stukken dubbel of driedubbel gecompenseerd moeten worden.

Voor die compensatie heeft men slechts 1,5ha in plaats van 4ha aan gronden gevonden. De helft van die 1.5ha (71a) stelt de gemeente daarvoor ter beschikking op het voormalig voetbalterrein van Molem. Hopelijk heeft de gemeente dit terrein zelf nooit nodig om aan boscompensatie te doen.

De overige 2,5ha gaat men gewoon financieel compenseren aan 3.7€ per m². Dat is ongeveer 100.000€ die men daarvoor veil heeft. Wie voldoende geld op tafel kan leggen, kan dus zijn boscompensatie op deze manier afkopen.

Ondanks het feit dat een golfterrein groen van kleur is, kan je daar niet meer spreken van natuur. Tussen de reeds bestaande holes staan wel nog wat bomen, maar er is totaal geen ondergroei, struweel,…. . De uitbreiding ervan zou een verarming betekenen van de natuurwaarden in dit gebied.

De ligging, boven op de Molemse Berg, maakt dat er enorm veel grondwater opgepompt wordt om het gras te besproeien. Nu al is dat 13000m³ per jaar, of 20 keer de hoeveelheid water van het zwembad van Lummen. Het gras moet bemest worden. En ook gif tegen onkruid moet ingezet worden om op die plaats het gras te bekomen dat nodig is voor deze sport. Met de uitbreiding zou daar nog eens een onbekende hoeveelheid water, mest en gif bijkomen.

Een golfterrein beslaat ook een enorme oppervlakte in vergelijking met de activiteit die er doorgaat. Het is een immense inname van ruimte. En die komt vooral ten goede aan het plezier van een beperkt publiek. Er zijn bovendien al grotere golfterreinen in de buurt in Hasselt en Beringen.

 

 

 

Hoe een bezwaarschrift indienen?

  1. Schrijf je bedenkingen bij het project uit, gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    Klik hier voor een voorbeeld van een bezwaarschrift tegen het golfterreinPas de tekst aan of vul aan naar wat voor jou belangrijk is.
  2. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen.
    Dit moet steeds gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gelegen is.
    U kunt dit zowel online doen als via een gewone of aangetekende brief. 
    Dien online een bezwaarschrift in(Ga hiervoor naar de detailpagina van het dossier in kwestie en klik op 'bezwaarschrift indienen'.)