Toch belastingverhoging in Lummen !?

22 November 2013

Tijdens de gemeenteraad afgelopen maandag heeft de meerderheid beslist toe te treden tot het systeem van directe inning van Limburg.net.  Dit betekent dat er een belasting komt voor de basisdienst (kohierbelasting) en een voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen aan huis of op de containerparken door Limburg.net (contante belasting). Dit is een -niet zo zichtbare- belastingverhoging? Concreet is dit bijna een verdubbeling van de afvalbelasting voor een eenoudergezin en 60% extra kosten voor een vierpersoonsgezin. Groen vindt dit een weinig sociale belasting daar eenoudergezinnen, die het vaak al moeilijk hebben, harder worden gestraft. Ook het systeem van vervuiler betaalt, kan je hier vergeten: je wordt niet beloond om meer te sorteren, betalen doe je toch! Het is wel zo dat het bestuur onder toedoen van de Sp.a nog € 50/gezin bijpast, het kon dus nog erger. Dit bedrag is goedgekeurd voor de volgende vijf jaar, maar wat daarna?  In tijden van besparingen een onzekere factor, als deze bij passing wegvalt, gaat de belasting dan nog verder omhoog? Groen Lummen vindt bovendien dat alles uitbesteden aan een intercommunale zoals Limburg.net grote risico's inhoudt. Hoe sterk staan we nog als gemeente als Limburg.net de inning verhoogt?

Afval is meer en meer een grondstof waar opbrengsten uit te halen zijn. De papieromhaling is al weggehaald bij de jeugdverenigingen, omdat het onveilig zou zijn of omdat het opbrengt? Afvalverwerking kost ook geld, dat weten we, maar is de huidige keuze ook de verstandigste??

Groen Lummen heeft tegen gestemd omdat we niet achter deze indirecte belastingverhoging kunnen staan noch achter deze visie op afvalverwerking!