Terugblik op gespreksavond "landbouw met toekomst"

29 Januari 2012

Terugblik op gespreksavond

Op vrijdag 27 januari kwamen er een 20-tal geïnteresseerden naar onze gespreksavond over " ". Daaronder een ruime delegatie van lokale landbouwers uit verschillende sectoren.landbouw met toekomst

Het werd een interessante avond waarbij Bart Staes toelichting gaf bij de Europese politiek en hoe daarin gezocht wordt naar een duurzame landbouw met een eerlijk inkomen voor de boeren. Op dat gebied liggen er nog grote uitdagingen om aangepakt te worden.

Aansluitend sprak Wim Merckx, voorzitter van Voedselteams, over initiatieven om een kortere voedselketen tot stand te brengen, zodat boeren een eerlijker prijs krijgen en de impact van de tussenschakels op het milieu beperkt worden. Er werd ook stilgestaan bij wat de lokale politiek op beleidsvlak kan bijdragen aan een leefbare en duurzame landbouw.

Tot slot sprak Marijke Jordens, voorzitster van De Groene Kring, over hun beleid binnen deze vereniging van jonge landbouwers. Daarbij kwamen diverse probleemgebieden en uitdagingen aan bod, soms uit verrassende hoek. Ondanks de indrukwekkende problematiek, waar jongen landbouwers mee geconfronteerd worden, straalde de voorzitster grote energie en optimisme uit.

Na de 3 voordrachten was er een vragenronde, waarna de gesprekken met de lokale landbouwers werden verder gezet "aan de toog" tot in de late uurtjes.

Bij dezen nogmaals dank aan de bereidwillige sprekers en aan het opgekomen publiek. Hopelijk zal deze avond een stap blijken naar een evenwichtiger lokaal landbouwbeleid.