Standpunt uitbreiding Golfforum

21 Oktober 2019

Standpunt uitbreiding Golfforum

Golfforum heeft plannen om de golfterreinen in Molem uit te breiden ten koste van de bossen aan de noordzijde van het huidige golfterrein.  Het MER wordt hiervoor opgesteld. Groen Lummen is tegen deze uitbreiding omdat de natuur hier een grote verliezer is: Het oorspronkelijke bos is weliswaar een naaldbos, en sommige percelen worden door de privaateigenaars nog gebruikt voor recreatie, voor opslag van materiaal of zelfs bewoning.  Maar op grote delen van het bos is een ondergroei ontstaan van loofhout, varens, enz.…. De natuur is zich hier volop aan het ontwikkelen.  De aanwezige beek en waterpartijen van de vroegere recreatievijvertjes zijn een meerwaarde voor die natuur. Ondanks het feit dat een golfterrein groen van kleur is, kan je daar niet meer spreken van natuur.  Tussen de reeds bestaande holes staan wel nog wat bomen, maar er is totaal geen ondergroei, struweel,….   Er is enkel gazon dat gemaaid, bemest en misschien zelfs bespoten wordt.  De uitbreiding ervan zou een verarming betekenen van de natuurwaarden in dit gebied. Een golfterrein beslaat ook een enorme oppervlakte in vergelijking met de activiteit die er doorgaat.  Het is een immense inname van ruimte. En die komt vooral ten goede aan het plezier van een beperkt publiek. Er zijn bovendien al grotere golfterreinen in de buurt in Hasselt en Beringen