Standpunt Groen Lummen over de Leidingstraat

11 April 2021

Standpunt Groen Lummen over de Leidingstraat

Er zal een studie uitgevoerd worden ter voorbereiding van de aanleg van een Leidingstraat tussen Antwerpen en Geleen.  Een strook van 45m breed wordt vrijgemaakt en gereserveerd om er leidingen in te leggen.  Er zijn 3 mogelijke tracés uitgetekend, waarvan er één dwars door Lummen gaat.  Wij maakten een studie over wat de impact zou zijn voor Lummen.  En het is ronduit verbijsterend op welke manier de natuur hiermee geraakt wordt.  Groen Lummen zal dan ook een duidelijk standpunt tegen deze Leidingstraat innemen. Tot 30 april kunnen opmerkingen gemaakt worden over de startnota.  In een latere fase, tijdens het openbaar onderzoek, kunnen nog bezwaren gemaakt worden over het project.   Wat is een leidingstraat? Een Leidingstraat is een strook land die tussen 2 punten die gereserveerd wordt om leidingen voor vloeistoffen of gassen gebundeld aan te leggen.  Die strook wordt voorbereid zodat, wanneer er vraag is voor zo een leiding, op een eenvoudige en snelle manier die leidingen daar voorzien kunnen worden.   Wat ligt nu voor? Er is een startnota opgesteld.  Daarin staat beschreven wat de bedoeling is en hoe dit zal onderzocht worden.  Er zijn 3 mogelijke tracés uitgetekend.  Het meest zuidelijke tracé doorkruist Lummen over Goeslaer, Mellaer, Laren, Groenlaren, Molem, Rekhoven en Thiewinkel.   Hoe ziet de leidingstraat eruit? Er wordt een strook van 45m breed vrijgemaakt van bomen en gebouwen.  Dat is bijna de breedte van een voetbalveld. De leidingen worden voorzien op een diepte van minimum 80cm (in de praktijk meestal meer dan 1,10m) en op een afstand minimum 0,5m (in de praktijk meestal 5 à 7m) van elkaar.     Wat is de impact in Lummen? Als het project doorgaat en als het zuidelijke tracé gekozen wordt, zou het dus over een grote afstand door Lummen gaan.  Er zijn verschillende types landschappen die betroffen zijn: Natte gebieden : Het tracé kruist de Zwarte Beek vallei bij de grens Zelem-Meldert h.v. Schurfert Het tracé volgt een stuk de Goerenbeek (bevergebied). Het tracé kruist de Mangelbeek t.h.v. de Molemse Berg. Het tracé kruist de Laambeek in Rekhoven Het tracé gaat door het gebied van de vijvers van Thiewinkel.      ⇒ Tijdens de werken wordt de waterhuishouding verstoord. Nadien wordt de oorspronkelijke toestand hersteld. Het is maar de vraag of dat nadien wel in oorspronkelijke toestand gebracht kan worden.  Bovendien moeten er telkens er een leiding bijkomt opnieuw graafwerken plaatsvinden.  In verschillend van deze gebieden bestaat de begroeiing ook uit bomen die verwijderd dienen te worden en niet opnieuw aangeplant mogen worden.   Bossen : De Willekensberg aan de noordkant van de autosnelweg De bossen in Laren langs de autosnelweg (achter St Ferdinand) Enkele stukken bos langs de snelweg in Groenlaren De Molemse Berg Het bos te zuiden van de vijvers van Thiewinkel       ⇒ De bomen dienen er gekapt te worden en er mogen geen bomen of diepwortelende struiken teruggezet worden.   landbouwzones : Mellaer/Goeslaer langsheen de Goerenbeek Meerdere percelen langs de autosnelweg t.h.v. De Dikke Eik, Sint-Ferdinand, Meerdere percelen in Groenlaren, Molem Weilanden in Rekhoven     ⇒  Hier is voornamelijk impact tijdens de werken, telkens wanneer effectief leidingen gelegd worden.  Na het aanbrengen van de leidingen kunnen de landbouwactiviteiten normaal plaatsvinden.   Meer info over de plannen van de vlaamse overheid vind je hier