De Groene Delle moet integraal natuurgebied blijven

02 Juni 2020

De Groene Delle moet integraal natuurgebied blijven

De Groene Delle in Stokrooie Hasselt staat al sinds de eerste goedkeuring van de gewestplannen in de jaren 70 als natuurgebied ingekleurd. Het vormt met zijn goed ontwikkeld en bijzonder waardevol oud zuur eiken- berkenbos en elzenbroek- bekenbroekbos in de vallei van de Voortbeek een natte ecologische corridor tussen de habitatrichtlijngebieden van de Demervallei en het vijvergebied van midden Limburg. De Vlaamse regering wil in het kader van het Economisch Netwerk van het Albertkanaal 26 ha van het meest waardevolle gedeelte van het 100 ha grote natuurgebied omvormen tot een industriegebied. Verschillende onderzoeken naar de natuurwaarden, al bij de vooronderzoeken in 2001/2002 en het Milieu Effecten Rapport, bevestigen de hoge natuurlijkheidsgraad en een in sterke mate onvervangbaar ecosysteem. Toch zet de Vlaamse regering door met als argument de uitstekende logistieke ligging aan kanaal en verkeersknooppunt van snelwegen. Groen Lummen is onvoorwaardelijk tegen de ontginning van dit gebied.  Ook als maar een gedeelte van de Groene Delle zou ingenomen worden. De aanwezige natuurwaarde, het ontstane ecosysteem, de biodiversiteit van het gebied kan je niet elders reconstrueren door compensatie. Het gebied verbindt verschillende andere natuurgebieden met elkaar. Ondertussen is duidelijk dat dit gebied ook belangrijk is als waterbuffer. In natte tijden kan het extra water opnemen en in droge perioden houdt het water langer vast. Het zou, gezien de toenemende droogteperioden zeer onverstandig zijn hieraan te raken. Er zijn nog honderden hectare andere industriegronden die open liggen. Er is geen extra inname van natuur voor industrie nodig.  Groen Lummen nam al deel aan eerdere manifestaties die georganiseerd werden door Actiecomité De Groen Delle, zoals in 2018.  Ook in de toekomst zullen we ons mee inzetten voor het behoud van de volledige zone als natuurgebied, zoals het al sinds de jaren 70 op het gewestplan staat aangeduid.