September 2016: Politiecodex zonder overleg hervormd!

22 Augustus 2017

September 2016: Politiecodex zonder overleg hervormd!

Groen Lummen vraagt verdaging agendapunt over de Politiecodex! In de uitnodiging van de eerstvolgende Lummense gemeenteraad van 12 september 2016, kunnen we onder punt 12 lezen: 'goedkeuring Politiecodex'. Wij begrijpen dat door het samenvoegen van verschillende politiezones er een nood is aan een opfrissing van de Politiecodex, maar laat dit geen reden zijn om een dergelijk document door de gemeenteraad 'te jagen' zodat dit vanaf 1 oktober 2016 in voege kan gaan.

Waar loopt het hier fout? In een normale procedure ? eentje waarbij de bestuurders respect hebben voor de constructieve bijdragen van de verschillende adviesraden - wordt een Politiecodex een eerste maal besproken op het college van burgemeester en schepenen (CBS), waarna het document ter advies wordt voorgelegd aan de verschillende adviesraden. Het CBS bespreekt daarna nogmaals het document vooraleer de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing kan nemen. Deze procedure werd hier duidelijk niet gevolgd en het bestuur probeert dit document onmiddellijk van het CBS naar de gemeenteraad te brengen, hierbij vrolijk de adviesmogelijkheden van de raden negerend.

De Politiecodex is geen simpel vodje papier, maar regelt zowat alles waar de Lummense burger op politioneel gebied rekening dient mee te houden. Een adviesronde had dus getuigd van een transparant bestuur dat rekening wenst te houden met haar inwoners die ze vertegenwoordigd.

Het is echter niet de eerste maal dat Groen vaststelt dat de gemeentelijke adviesraden liever genegeerd worden. In dit specifieke geval vraagt Groen aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit punt van de agenda te halen om alsnog een adviesronde te organiseren. De Lummenaren hebben hier recht op!