Ruimte voor fietsers en voetgangers

22 Oktober 2011

Ruimte voor fietsers en voetgangers

VOORRANG AAN VEILIG VERKEER EN AANGENAME WOONKERNEN Op 12 september keurde de gemeenteraad haar nieuwe mobiliteitsplan goed. Voor Groen! Lummen focust dit nieuwe plan te veel op het autoverkeer. Groen!

legt liever de klemtoon op veilig verkeer en aangename leefbuurten.

Weet u hoe het centrum van Lummen er in het
groene mobiliteitsplan uitziet? Als een levendige
ontmoetings- en handelsplek met veel ruimte voor
voetgangers en fietsers. Voetgangers wandelen
over aangename, brede wandelstroken. Er is
ruimte voor kinderwagens, rolstoelen en rollators.
Fietsers voelen zich veilig, ook als ze tegen de
rijrichting in fietsen. Onze pleinen in het centrum
zijn gezellig ingericht. Met veel groen,
kunstwerken van Lummenaren, uitnodigende
speelhoeken, petanquebanen en zitbanken.

"Ook carpoolers verdienen
een vlotte en veilige
doorgang."

Ook in Geneiken, Genebos en Meldert zou Groen!
de woonkernen omvormen tot aangename
ontmoetings- en handelsplekken met aangepaste
snelheid, wegversmallingen en een mooie
aankleding. Samen met de bewoners zouden we
er iets aantrekkelijk van maken.
Omdat aangename woonkernen en
geluidsoverlast niet samen gaan, zijn
geluidsschermen geen overbodige luxe. Zeker voor
de bewoners langs de snelwegen, ook in die
woonkeren die iets verder van het klaverblad
liggen en waar nu geen schermen voorzien zijn.
Na de heraanleg van de bestaande opritten, rijden
er intussen minder vrachtwagens door de
Lummense woonkernen. Maar met een groen
mobiliteitsplan zouden ook de vrachtwagens van
industrieterrein 'Gestel' niet langer door
woonbuurten naar de snelweg moeten.
Ten slotte zouden de carpoolparking en de op- en
afritten van afrit 26 van Groen! Lummen een veilige
herinrichting krijgen. Want ook carpoolers
verdienen een vlotte en veilige doorgang.