Persbericht: sp.a en Groen samen naar de kiezer

06 Juni 2012

Persbericht: sp.a en Groen samen naar de kiezer

Sp.a en Groen trekken op 14 oktober samen naar de kiezer met een links en sociaal-ecologisch project.  Eerder deze week verscheen het bericht dat sp.a en Groen met een eigen lijst naar de kiezer trekken. "Dat is niet zo. Integendeel, er is meer dat ons bindt, dan dat ons scheidt", zegt sp.a voorzitter Mario Vrancken.  Vorige week betuigden de leden van groen overtuigend hun steun aan deze samenwerking.  Gisteren keurde ook de achterban van sp.a Lummen de kartelvormingen quasi unaniem goed.  Daarmee zetten beide partijen resoluut de schouders onder een positief en progressief project voor Lummen. Door de samenwerking zullen deze keer alle progressieve stemmen wegen. Maar het belangrijkste is dat sp.a en Groen zich beiden kunnen vinden in voldoende gemeenschappelijke doelstellingen.  Het duo van huidig schepen en OCMW-voorzitter Birgitt Carlier en Groen-voorzitter Johnny Ceyssens neemt respectievelijk plaats 1 en plaats 2 voor hun rekening. In 2006 trok sp.a nog alleen naar de kiezer. "Maar nu liggen de kaarten anders", zegt sp.a voorzitter Mario Vrancken. "En zeker niet alleen omdat groen ten tonele is gekomen."   Aan de rechterkant van het Lummense politieke veld staan er heel wat partijen (in kartel weliswaar) klaar om mee te dingen naar de gunst van de kiezer. Door aan de linkerkant de krachten te bundelen en met een gezamenlijk, toekomstgericht project naar buiten te komen, geven we een sterk signaal aan de kiezer van Lummen."Met dit kartel kunnen we als Groen ons positief alternatief verankeren in Lummen. "We trekken samen naar de kiezer omdat we heel wat gelijke dossiers verdedigen. Naast het actuele dossier van de Bovenstraat, zijn er nog tal van andere dossiers waar we gelijke standpunten innemen. Denk maar aan de betoncentrale Linkhout en de strijd voor betaalbaar wonen wat we als kartel intensief willen verderzetten. Ook willen we ruime aandacht besteden aan verkeersveiligheid, duurzame economie en de strijd tegen de energiearmoede verder zetten", zegt een enthousiaste Johnny Ceyssens.

Ook lijsttrekker Birgitt carlier is heel tevreden. "Als sp.a hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt, en daarom verwachten we ook nu een goed resultaat te behalen. Met dit kartel kunnen we enkel onze positie versterken.  Johnny en ik trekken als duo een positief en enthousiast team", zegt Birgitt Carlier. "Een team dat voluit werk maakt van een sociaal ecologisch en leefbaar Lummen. Lummen moet een plaats zijn waar ook kwetsbare mensen de kansen en zorg krijgen die ze verdienen, waar er  geïnvesteerd wordt in mensen, niet alleen in stenen. We willen een ploeg zijn, die verder kijkt dan haar neus lang. Er komen nog mensen na ons en ook daar moeten we zorg voor dragen. En dat .. dat vraagt moed en daadkracht. Daarom bundelen we de krachten en gaan we voluit voor een sociaal, duurzaam maar vooral een plezant Lummen om in te wonen", besluit Birgitt Carlier.