OCMW in het zelfde schuitje ziek als de gemeenteraad!!

28 April 2015

OCMW in het zelfde schuitje ziek als de gemeenteraad!!

Zoals de gemeenteraad in januari nooit had mogen plaats vinden had het OCMW onlangs hetzelfde probleem. Op de agenda stonden 3 punten, maar eigenlijk was er maar één omdat de goedkeuring van het vorige verslag en de mandatenlijst in feite niet moeten meegeteld worden. Het enige agendapunt betrof de aankoop van 3 laptoppen voor een bedrag van 1732 €. Het geen zeker geen punt van hoogdringendheid is. De vergadering heeft welgeteld 5 minuten geduurd, aldus Armand Busselen onafhankelijk raadslid van het OCMW.

De OCMW voorzitter (Birgit Carlier) verdedigde zich door te stellen dat de vergadering nog niet afgelopen was want er volgde nog een geheime zitting. Ook dat klopt maar je moet weten dat deze geheime zitting met één  voorgedrukt stemformulier voor alle dossiers ( zeer betwistbaar bovendien omdat geheime karakter niet echt gewaarborgd is) ook op een paar minuten is afgehandeld. Bovendien zijn dit dossiers die in het verleden behandeld werden door het vast bureau. ( 2 x presentiegeld toen en nu 8 x als de raad die behandelt).
Van zuinig beleid gesproken!!.