November 2016: Geen nieuw kerkenplan en een verdoken belastingsverhoging

22 Augustus 2017

November 2016: Geen nieuw kerkenplan en een verdoken belastingsverhoging

Opnieuw geen hervorming kerkenplan Groen Lummen bracht een hervorming van het kerkenplan op de agenda van de gemeenteraad. Schepen Snijers antwoordt dat er deze bestuursperiode geen kerkenplan zal komen. We vinden dit zeer jammer en concluderen dat er dus in dit dossier niets zal wijzigen voor 2019. Dit was nochtans wel beloofd door de schepen in een vorige gemeenteraad. Je kan als schepen makkelijk het initiatief nemen en de zaken in gang zetten. Andere gemeenten nemen hierin wel hun verantwoordelijkheid. Dit kost de Lummenaar  € 130.000 per jaar.Limburg.net: een verdoken belastingsverhoging

Wat betreft een rechtvaardig afvalbeleid zien we de kostenbesparing voor de instap in Limburg.net nog niet. Het is nog altijd een platte belastingverhoging. Er moet gewoon meer druk op de producent gezet worden en niet alles afschuiven naar de consument, bij deze de Lummenaar.

Dit is de uitleg die de gemeente geeft waarom wij als gemeente moeten bijbetalen aan Limburg.net: ze maken in eerste instantie een onderscheid tussen de algemene inzamelgegevens waaraan zij de algemene werkingsbijdrage koppelen en de werking van het containerpark waarvoor zij een bijzondere werkingsbijdrage rekenen.

In deze bijzondere werkingsbijdrage voor het containerpark houden ze rekening met 2 solidaire kosten, nl. deze voor de infrastructuur (voor elke gemeente met een geoptimaliseerd Limburg.net park 6,50 EUR/inw, ongeacht de grootte van de investeringen in het eigen park dus), en deze voor de exploitatie (kost personeel, vaste kosten zoals elektriciteit ? water, enz?  voor 20,70 EUR/inw, ongeacht het aantal openingsuren of bezoekers).  De solidaire kost bedraagt bijgevolg : 27,20 EUR per inwoner.  Hierin zitten dus enkel investeringskosten en vaste werkingskosten, geen kosten voor de verwerking van het aangevoerde afval.  Per gemeente wordt deze solidaire kost van 27,20 EUR/inw verminderd met de inkomsten uit de bezoeken (wat de Lummenaar dus heeft betaald voor aangeleverd grof vuil, puin, enz? in casu voor Lummen 14,20 EUR) én de gerecupereerde BTW op de aangevoerde afvalstoffen (0,52 EUR/inw). Het eindsaldo is daardoor : 12,48 EUR/inw.

Het verschil in exploitatiekost tussen een gemeente als Herk-de-Stad (6,72 EUR/inw.) en Lummen (12,48 EUR/inw.) is te wijten aan de lagere inkomsten uit de aanvoer van afval door de Lummenaren. Zoals eerder gezegd is in deze berekening geen rekening gehouden met de kostprijs voor de verwerking van de aangevoerde afvalstoffen. Deze zijn wel meegeteld in de algemene werkingsbijdrage.

Tot slot: sinds deze gemeenteraad wordt de agenda terug op papier aan de raadsleden bezorgd. Zo zullen we de afvalberg zeker niet gaan verkleinen.