Nieuwsbrief Juli 2019

01 Juli 2019

We vonden het tijd worden om jullie een nieuwsbrief te sturen zodat jullie mee zijn met WAT Groen Lummen doet en WAAR Groen Lummen voor staat. Groen Lummen is al meer dan 6 jaar actief in de gemeenteraad en sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen zelfs met 2 raadsleden. Als je wil weten WIE Groen Lummen is, dan kan je terecht op onze website. Flarden uit de gemeenteraad Groen volgt de agendapunten van de raad op met een kritische duurzame blik. Onderstaande punten zijn zo al langs gekomen Het voorstel van Groen om een Sterrenbos aan te leggen in Lummen werd unaniem goedgekeurd. Lees meer… Groen Lummen gaat akkoord met een gezonde aanpassing van de dagprijs van het rusthuis. Er mag voor ons echter geen winst gemaakt worden ten koste van de bewoners. Groen heeft dan ook hevig geprotesteerd tegen de door de meerderheid gestemde verhoging. Lees meer…. Voortaan worden de Lummenaar en het Seniorenkrantje dankzij de tussenkomst van Groen op gerecycleerd papier gedrukt Voor de aankoop van een airco voor de bib hebben we ervoor gezorgd dat niet enkel de prijs, zoals oorsponkelijk voorgesteld, maar ook het verbruik en de levensduur meegenomen worden als criteria bij de aanbesteding Een constructieve houding werkt, zo kunnen we ook vanuit de oppositie wegen op het beleid! Activiteiten Geregeld komen we samen om te vergaderen. Maandelijks is dat een fractievergadering om de punten op gemeenteraad voor te bereiden en geregeld ook een bestuursvergadering om activiteiten te plannen, zoals bijvoorbeeld Valentrein: op 14 februari kregen de reizigers aan het station Schulen een kleine attentie van ons om zo het belang van openbaar vervoer onder de aandacht te brengen Zwerfvuilactie: op 25 en 31 maart hebben we zwerfvuil opgeruimd in de straten van Meldert in kader van de Mooimakers actie van de gemeente Plantaardig eten: 24 april organiseerden we een avond over hoe vaker plantaardig eten waar we een 50-tal mensen mee bereikten We namen 3 keer deel aan de klimaatbetogingen In het vooruitzicht 10 november fakkeltocht vanuit De Winning 2 februari pastadag in OC De Link Brengen we ook graag onder de aandacht Eerste bijeenkomst van Repair Café Lummen in het Frederickxhof op 24 augustus