Nieuwsbrief December 2020

01 December 2020

Nieuwsbrief December 2020

Bij deze wensen we jou, vanwege Groen Lummen, fijne feestdagen en een 2021 waarin we weer écht samen kunnen zijn en werken aan een betere wereld. De maand december wordt meestal doorspekt met lijstjes over de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. Het is inderdaad goed eens achterom te kijken om daarna weer met vertrouwen verder te gaan. Hieronder een greep uit de dingen waarmee we in 2020 bezig waren Pastadag februari Begin februari hielden we voor het eerst een pastadag. Een 200-tal eters kwamen er op af en daarmee was OC De Link goed gevuld. Toen kon dat nog. Het was een gezellig samenzijn en het bracht ook een mooie duit in het zakje. Uiteraard kunnen we dat zo in 2021 niet organiseren. Een pastadag waarbij we afhalen of bezorgen werd even overwogen, maar we waren het erover eens dat het gezelligheidselement te belangrijk was voor ons. Dus GEEN PASTADAG in 2021. Trage Wegen Trage wegen moeten opgewaardeerd worden. Dat zit van nature in ons ideeëngoed. In Lummen is er zeker nog nood aan betere toegankelijkheid en onderhoud van een aantal trage wegen. Omdat mensen nu plots veel meer gingen wandelen, zal de waardering ervoor ook zeker toegenomen zijn. Door wandelingen uit te stippelen die zo veel mogelijk die trage wegen aandoen, bieden we mensen nieuwe mogelijkheden. En tegelijk bouwen we een bewustzijn op van de rechten die wandelaars hebben op het gebruik van die paden en wegjes. Korte Keten Door voedingswaren rechtstreeks bij de producent te kopen worden we ons meer bewust van wat normaal beschikbaar is in elk seizoen. Het is vaak biologisch en de boer krijgt een eerlijker prijs voor zijn product. Dat zijn enkele redenen waarom we als Groen fan zijn van zogenaamde korte keten initiatieven. In Lummen hebben we heel wat producenten die hun honing, groenten, kaas of vlees thuis verkopen. Om hen extra in het daglicht te stellen, werkten we fietstochten uit langsheen al die initiatieven. En we maakten mooie bordjes die we daar plaatsten waarin de producent voorgesteld werd. Fakkeltocht uitgesteld Onze fakkeltocht die we voor 10 november planden moesten we uitstellen. We waren nochtans helemaal klaar om dat coronaproof te organiseren en de inschrijvingen stroomden binnen. Theoretisch zou het gekund hebben om bubbels van 4 mensen de wandeling te laten doen. Maar we kregen geen toelating van de gemeente en we willen zelf geen risico’s nemen zolang de situatie niet beter is. We houden ons klaar om dit nog te organiseren wanneer het kan. Gedichtenproject Corona deed onze eerder geplande acties rond duurzaamheid, milieu en verbinding in de ijskast belanden. Maar, meer dan ooit is er behoefte aan tekenen van verbondenheid. We zochten in onze kast naar mogelijkheden om de Lummenaar iets te geven dat ondersteunt en inspireert. Daar vonden we gedichten en quotes die ons een hart onder de riem steken in lastige tijden. Ook anderen bezorgden ons gedichten. Die gedichten delen we nu op borden langs wandelroutes in Lummen of op grote affiches op de Lummense invalswegen. We hopen dat jullie er ook even door geïnspireerd worden of dat het even voor een glimlach zorgt. Heb jij nog zo’n quote of gedicht dat je graag wil delen? Je mag het ons altijd mailen... Stilgezeten hebben we dus niet. En er staan nog nieuwe projecten in de stijgers waar we met onze werkgroepen onze schouders onder gaan zetten. Ook het politieke leven ging in 2020 verder Ons gemeentebestuur en openbaarheid: een moeilijke combinatie In het voorjaar gingen gemeenteraden online door zonder dat pers of publiek konden volgen. Nochtans was dat dé gelegenheid om iedereen te laten meeluisteren omdat een online vergadering gratis gestreamd kan worden. Nadat wij dat aangekaart hebben -het is zelfs niet wettig om de gemeenteraad “gesloten” te houden- heeft men de raden weer live laten doorgaan in Oosterhof, met publiek. Sinds de tweede golf, vanaf november, is de gemeenteraad opnieuw online en ze kan nu wel gevolgd worden. Ze kon zelfs uitgesteld gekeken worden. Alleen, toen wij in een facebookpost naar een passage in de gemeenteraad van 23 november verwezen, werd die prompt offline gehaald. Dat toont nog maar eens hoe dubbel men tegenover deze openbaarheid van bestuur staat en dat het niet van harte is dat men de burgers laat meeluisteren naar wat er voor hen beslist wordt.   Het kruispunt aan de Zwarte Ring wordt aangepakt De zwarte ring, al jaren een zeer gevaarlijk punt, zal eindelijk aangepakt worden! In 2018 fietste Groen Lummen nog mee in een fietstocht die ook op dit passeerde, samen met Bjorn Rzoska, Vlaams Parlementslid voor Groen. Onze jarenlange acties hierrond en constructieve oppositie worden dus beloond! Hier mogen we terecht fier op zijn! Nieuws van onze mandatarissen We vroegen onze raadsleden om een korte bijdrage aan deze nieuwsbrief over hun werk als raadslid of het bijzonder comité Johnny Ceyssens, provincieraadslid en gemeenteraadslid “Er worden deze dagen in het kader van wegenwerken heel wat fietspaden bij aangelegd in Lummen. En maar goed, want er is nog veel nood aan. Die fietspaden worden meestal aangelegd met behulp van provinciale subsidies. Tijdens het bestuderen van de meerjarenplannen van de provincie, viel me op dat die budgetten over enkele jaren niet meer beschikbaar zijn. Veel gemeenten gaan daardoor hun geplande fietspaden moeten uitstellen, maar zij waren daarover zelf niet geïnformeerd. Door dit naar buiten te brengen hebben we met Groen het provinciebestuur voor zijn verantwoordelijkheid gesteld. We zijn benieuwd of er nu binnen enkele jaren wel nog budgetten voorzien zullen worden voor fietspaden.” Hanne Janssen, gemeenteraadslid “Als groentje 😉 was het eerste jaar in de gemeenteraad, 2019, vooral een jaar van kijken, verwerken en leren. Hoe werkt een gemeenteraad? Wat mag ik verwachten, wat wordt er van mij verwacht? Wie zijn de andere raadsleden en hoe ga je met elkaar om? Tijdens het afgelopen jaar, 2020, kan ik zeggen dat ik stilaan ingewerkt ben, dat ik de andere raadsleden heb leren kennen. Dat ik geleerd heb van de ervaren rotten naast me hoe politiek werkt, waarom welke keuzes gemaakt worden, hoe het spel soms strategisch gespeeld wordt. De naïviteit waarmee ik gestart ben, maakt stilaan plaats voor realisme. Ik leer zelf meningen formuleren die ons groene team vertegenwoordigen en leer in de gemeenteraad de juiste keuzes maken. De andere Lummense politici hebben me leren kennen en voelen dat ik voor Groen een meerwaarde in de gemeenteraad kan zijn. Dit is voor mij persoonlijk de highlight van dit jaar.” Eddy Horions, lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (OCMW): “ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de verdeling van Lummense Geschenkenbon aan kwetsbare doelgroepen onder de aandacht te brengen: Onze gemeente kreeg van de Vlaamse regering een ‘Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen’ ten bedrage van 22.846,- €. Dit bedrag zal in de vorm van Lummense geschenkbonnen verdeeld worden aan onze meest behoeftige inwoners. Wie aan de voorwaarden voldoet ontvangt een geschenkbon van 50,- € aangevuld met 20,- € per kind ten laste. Je dient hiervoor tussen 01/01/2021 en 28/02/2021 persoonlijk een aanvraag te doen op de Sociale Dienst van het O.C.M.W. Mensen die een leefloon ontvangen krijgen deze bonnen automatisch. Voorwaarden en aanvraagmodaliteiten zullen o.a. bekend gemaakt worden via de Lummenaar en het Seniorenkrantje. Iemand in je kennissenkring die mogelijk in aanmerking komt ?” Nieuwe secretaris In februari gaf Elke Remans aan dat de taak van secretaris nog moeilijk te combineren was met haar leven en andere bezigheden, en vroeg om op zoek te gaan naar iemand die haar kon vervangen. Geen gemakkelijke opdracht, want Elke was zeer minutieus in het opmaken van uitnodigingen, verslagen en was zeer gedreven om zich mee in te zetten voor de organisatie van alle activiteiten. Gelukkig was er Marijke Vangodtsnoven die zich kandidaat stelde en deze taken met verve heeft overgenomen. We bedanken Elke (foto links)nogmaals voor haar grote inzet als secretaris! En we danken Marijke (foto rechts) voor het reeds succesvol opnemen van de uitdaging. Onze vertegenwoordigers in de raden Wij hebben onze afgevaardigden in diverse gemeentelijke adviesraden en organisaties. Zij kunnen op dat niveau ook ideeën aanbrengen of problemen aankaarten. Als je zelf met iets zit waarvan je wil dat het op die raden besproken wordt, kan je altijd contact opnemen met onze afgevaardigden. Bibliotheek Gijs Gerits Lokaal Overleg Kinderopvang Hanne Janssen Buitenschoolse KinderOpvang Hanne Janssen OSM (Schulensmeer) Hanne Janssen en Johnny Ceyssens Gecoro (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) Hanne Janssen en Johnny Ceyssens Milieuraad Johnny Ceyssens en Peter Aerts Beheersorgaan Oosterhof Miel Truyen OC De Link Gijs Gerits GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) Peter Aerts Emailadressen en telefoonnummers van de afgevaardigden: Gijs Gerits 0484/898194 [email protected] Hanne Janssen 0474/747661 [email protected] Johnny Ceyssens 0495/873003 [email protected] Peter Aerts 0499/265499 [email protected] Miel Truyen 0484/631498 [email protected]