Meerjarenplan Lummen 2020

29 December 2019

Meerjarenplan Lummen 2020

Meerjarenplan Lummen: vaag en niet transparant In eerste instantie vinden we het niveau van transparantie dat in het Meerjarenplan gegeven wordt, bedroevend. Het geeft een beeld van een bestuur dat wil verbergen wat men eigenlijk van plan is. Daarenboven zijn een aantal acties nog heel vaag omdat men nog niet weet wat men ervoor gaat doen. Hopelijk bezorgen de bestelde en geplande studies aan ons bestuur wél een visie. Zoals wat men gaat doen in het centrum of in Thiewinkel.We zijn wel blij dat er, na ons herhaaldelijk aandringen in de voorbije jaren, veel nieuwe fietspaden gepland zijn. Dat gaat de veiligheid in Lummen zeker ten goede komen. Maar wij hopen dat de onveilige punten en straten die nog niet in dit plan opgenomen zijn, niet vergeten worden. Die moeten op zeer korte termijn minstens een tijdelijke oplossing krijgen.Er zal verder gewerkt worden aan verdichting van het centrum. Onze fractie vraagt dat daarbij, meer dan vroeger, aandacht gaat naar groenelementen. Dit lossen we niet op met één wadi.We vrezen dat het harde en asociale beleid van dit bestuur van het voorbije jaar verdergezet zal worden. Na de explosieve verhoging van de rusthuisprijzen, zien we de subsidies voor mantelzorg verminderen. En de dagopvang in het rusthuis zal verdwijnen.Onze bezorgdheid gaat verder nog naar de initiatieven tot bescherming van het klimaat, waarvoor het budget zeer klein is. Wij kijken nog vol verwachting uit naar het klimaatplan om te zien of en hoe ons bestuur de 40% reductie van CO2 zal realiseren tegen 2030. De elektrische deelwagens en de zonnepanelen op het dak van het WZC zijn niet meer dan een goede start. Er zijn nog meer mogelijkheden om de voorbeeldfunctie die een gemeente toch moet hebben in te vullen.