Linkhout veilig, rustig en groen

11 Oktober 2010

Linkhout veilig, rustig en groen

Linkhout bloeit. Meer en meer mensen kiezen voor onze aangename woonkern. Samen genieten we van de rust, de landelijke omgeving en het veilige verkeer. Maar een betoncentrale hoort hier niet thuis. De overlast voor ons dorp is te groot.   De voorbije weken werden wij meermaals aangesproken over betoncentrale Everaerts. In april 2011 vervallen immers de vergunningen van het bedrijf. Maar de firma heeft een nieuw planologisch attest en een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. Ze wil ook na april 2011 in ons dorp blijven en er uitbreiden. Bovendien wil ze een nieuwe toegangsweg aanleggen via de Kapelstraat.

 

Vrachtwagens, stof- en lawaaihinder Voor Groen! hoort de betoncentrale niet thuis in ons woondorp Linkhout. De overlast is te groot. Denderende vrachtwagens rijden voortdurend af en aan en maken onze woonstraten onveilig. Bovendien ondervinden veel buurtbewoners ernstige stof- en lawaaihinder. Een nieuwe toegangsweg zou geen oplossing zijn. Hij verlegt het verkeersprobleem gewoon naar de andere kant van ons dorp.

NV Everaerts naar industriegebied De NV Everaerts is allang geen ambachtelijk bedrijf meer. Het hoort niet thuis in een ambachtelijke of agrarische zone, maar wel degelijk op een industrieterrein aan het kanaal. Zand, cement en grind kan het dan perfect over het water aanvoeren. De vele denderende vrachtwagens door Genebos, Rekhoven, Molem, Oostereinde en Schalbroek hoeven niet meer en het bedrijf kan rechtstreeks gebruik maken van de nieuwe oprit naar de autosnelweg op het industrieterrein.

Moedige Lummenaren Wij zijn blij dat heel wat moedige Linkhoutenaren doorheen de jaren bezwaarschriften hebben durven indienen. De petitieactie in de Kapelstraat tegen de nieuwe ontsluitingsweg steunen wij ten volle. De Lummense adviesraad leefmilieu en de landbouwraad feliciteren wij met hun negatieve adviezen . Ook het gemeentebestuur bracht heel recent negatief advies uit aan de hogere instanties zowel voor het planologisch attest als voor de milieuvergunning.

NVA en CD&V De uiteindelijke beslissing over NV Everaerts wordt genomen op het niveau van de Vlaamse regering. Vlaams minister van ruimtelijke ordening Muyters (NVA) en Vlaams minister van leefmilieu Schauvliege (CD&V) nemen de definitieve beslissing. Daarom vragen wij aan onze gemeentelijke politici van de NVA en de CD&V om al hun invloed aan te wenden. De NV Everaerts moet naar industrieterrein.

Groene druk op Vlaams niveau Groen! blijft ondertussen waakzaam. We volgen het dossier nauwgezet op, ook op Vlaams niveau. Dirk Peeters,Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen! en lid van de parlementaire commissie ruimtelijke ordening, zet alle wettelijke middelen in om druk uit te oefenen. Zo stelde hij aan minister Muyters heel recent een schriftelijke vraag n.a.v. dit dossier.

 

Zie volgende bijlage voor het verslag van de Vlaamse commissie ruimtelijke ordening van 10 november 2010: