KERKENPLAN?

15 November 2013

Als voorbeeld van goed bestuur haalde gemeenteraadslid Johnny Ceyssens (Groen) het kerkenplan aan. Kerken zijn voor een gemeente één van de grootste uitgaves. Om een correct meerjarenplan op te stellen moet er een parochiekerkenplan zijn, waarin de kerkfabrieken hun mening kunnen geven over de keuzes die gemaakt moeten worden: welke kerken blijven hun volle eredienstfunctie behouden, welke kerkgebouwen komen in aanmerking voor medegebruik, voor nevenbestemming of herbestemming. Dit kerkenplan moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit werd door Johnny meerdere keren aangekaart met de bevoegde schepen Veerle Beckers. En steeds was het antwoord "Ik weet het niet" of  "we moeten nog overleggen met de kerkfabrieken" Hoe ver staan we dan af van een goede meerjarenplanning?DE VISIE VAN DE BURGEMEESTER!

Omwille van dit gebrek aan plannen en duidelijkheid vroeg Johnny naar de toekomstvisie van de burgemeester met betrekking tot het gebruik van de kerken.

De burgemeester antwoorde dat er deze legislatuur niets zou wijzigen en dat alle kerken open blijven wat ze ook kosten. Dit antwoord onthult natuurlijk enkele problemen. Als burgemeester is het zijn job om een visie te hebben, maar ook een betaalbare, de plannen hadden er wettelijk gezien al moeten zijn.