Juni 2017: de jaarrekening

27 Oktober 2017

Juni 2017: de jaarrekening

Algemeen Ook dit jaar hebben we aan de hand van de jaarrekening een evaluatie kunnen maken van het budget en hebben we een stand van zaken gekregen met betrekking tot de meerjarenplanning. We stellen weer vast dat het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. Positief is nog steeds dat we een gezonde financiële situatie hebben in de gemeente. Hiervoor een proficiat aan de diensten, maar ook speciale dank aan Christine voor de extra toelichting rond de doelstellingen. We voeren als bestuur een voorzichtig financieel beleid en dragen zorg voor onze fondsen. Nog niet altijd met duurzame beleggingen. Met dit jaar enkele meevallers in ontvangsten en minder uitgaven in de exploitatie. Dit beleid kan je je ook in vraag stellen want voeren we een voorzichtig beleid (financieel) of voeren we minder uit? Elk jaar wordt telkens als een sleuteljaar omschreven maar in de realiteit zien we minder. We moeten keuzes maken maar zijn het steeds de juiste?De beleidskeuzes

Vrije tijd

We ondersteunen onze cultuur en sportverenigingen goed. Het verenigingsleven is het cement van een samenleving en dit doen we prima. Dat ze als bestuur hier ook veel stemmen kunnen halen is natuurlijk meegenomen.

Onderwijs, opvang en jeugd

Hier zijn we koploper en doen we het goed. Ook Groen vindt dat je niet genoeg in jeugd, onderwijs en opvang kan investeren. Dit is namelijk onze toekomst.

Lokale economie

We moeten meer inzetten op promotie van ons motto "ADEMT NATUUR". Ook economisch is dit van een absolute meerwaarde, hiermee creëer je ook jobs. Ook is het betrekken van de landbouw in dit verhaal van cruciaal belang en daar zien we niets gebeuren. Fietspaden, holle en trage wegen, de Wijers, toeristische poorten, centrumbeleving, noem maar op, dit is de toekomst voor Lummen. Het opwaarderen van het Charel Wellens-pleintje zal hier toe bijdragen maar we kunnen echt veel meer met dit centrum. Jammer.

Wonen en leven

Ontwikkelingen rond verkavelingen en het opmaken van de RUP's moet veel beter. De integratie van sociale woningen versterkt een buurt en dus afkopen van je sociale verplichtingen is geen goede evolutie. En halen we zelf ons sociaal objectief als gemeente wel. We zijn nog altijd voor inbreiding in het centrum maar niet zomaar ad hoc. Een centrumplan geeft hier een toekomstvisie en die ontbreekt nog steeds. En wat betreft fietsstraten en autovrije zones laten we elke kans nog steeds liggen. De ruimte moet terug naar de kinderen en niet naar de auto.

Wat betreft een rechtvaardig afvalbeleid zien we de kostenbesparing voor de instap in Limburg.net nog niet. We hebben dit jaar wat teruggekregen maar toch. Het is nog altijd een platte belastingverhoging. Er moet gewoon meer druk op de producent gezet worden en niet alles afschuiven naar de consument, bij dezen de Lummenaar.

Veiligheid en verkeer

Er komt nu eindelijk een nieuw snelheidsplan. Dit is goed maar we zien toch wel wat inconsistentie naar waar nu 50 km en waar nu 70 km gereden mag worden. Een gemiste kans! Misschien is hier een evaluatie na een jaar handig. Woonstraten, buurtwegen en plaatsen waar kleinere winkels zich bevinden of in de ruimere schoolomgeving moeten sowieso 50 km worden of het nu om een gewest- of gemeenteweg gaat. Er staan heel wat wegenwerken in de steiger maar geduld is ook hier toch een deugd. Veiligheid moet sowieso prioritair zijn en dan moet er misschien maar wat harder door geduwd worden.

Interne organisatie

We verbeteren de communicatie met de burger door de uitbreidingen van ons E-loket maar ook niet vergeten dat er nog steeds ouderen zijn die hier niet mee overweg kunnen.

Tot slot

Gaat het bestuur zijn aangekondigd beleid realiseren? We mogen het hopen, maar we twijfelen. We dachten dat het BBC deels werd ingevoerd om niet alles in het laatste jaar voor de verkiezingen uit te voeren, maar ook hier blijkt dit een maat voor niets. We hopen dat de gemeente de hete aardappel niet voor zich uitschuift en onze toekomst hypothekeert. Er zijn bijvoorbeeld de investeringen in rioleringen die voor 2027 gerealiseerd moeten worden en de vraag is: gaan we klaar zijn?

De gemeente Lummen doet het niet slecht maar het blijft erg moeilijk om een duidelijke toekomstvisie te zien.