Januari 2017: Lummen slechtste leerling van de provincie op vlak van sociale huur

22 Augustus 2017

Januari 2017: Lummen slechtste leerling van de provincie op vlak van sociale huur

Op 23 december 2016 stelde de minister van Wonen de lijst op met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën. Hieruit blijkt dat van de 308 onderzochte gemeenten en 36 zijn die niet voldoen en die onvoldoende inspanningen leveren om het bindend sociaal objectief te bereiken. Zij komen daarom terecht in de slechtste categorie 2b. Eens te meer stel ik vast dat het sociaal beleid vanuit het OCMW, na de overheveling van de dienst onthaalouders, de afschaffing van de OCMW-poetsdienst en de dienst warme maaltijden, het afschaffen van het lokale SVK (sociaal verhuurkantoor), de minderwaardige tussenkomst van de overheid inzake kinderarmoede,?  ook nu weer faalt. Lummen is op het vlak van sociale huur één van de allerzwakste leerlingen van de klas. Meer nog, Lummen scoort het slechtste van de hele provincie. Voor een gemeente die graag pronkt met haar sociaal beleid kan dit tellen. Volgens de informatie waarover ik beschik wisten de gemeente en het OCMW al veel langer dat ze ondergebracht waren in categorie 2, hetgeen betekent dat het groeipad niet gevolgd werd. Op dat ogenblik heeft men de gelegenheid gekregen een plan van aanpak op te maken, waarin men aantoont dat er voldoende inspanningen geleverd worden om het bindend sociaal objectief te bereiken.

Het is alleszins zeer spijtig dat, ondanks een jarenlange vertegenwoordiging in enkele huisvestingsmaatschappijen (Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen en Vooruitzien), wij er vanuit Lummen niet in slagen ons rechtmatig deel te krijgen op het vlak van sociale huisvesting. De uitleg van de burgemeester in het Belang van Limburg op 5 januari 2017 verandert daar heel weinig aan. Met wat meer sturing en inbreng vanwege onze plaatselijke afgevaardigden had een project dat al meer dan 10 jaar voorzien was, toch al wel gerealiseerd kunnen zijn.