Industriezone Groen Delle: NEEN BEDANKT!!!

02 Februari 2015

Industriezone Groen Delle: NEEN BEDANKT!!!

Al jaren maakt Groen zich grote zorgen over de bedreigingen die uitgaan van de ontwikkelingen in het kader van het ENA. Groen waarschuwde al meermaals rond de sluipende besluitvorming in dit dossier. Een vrees die ?helaas- dreigt uit te komen. "Er is momenteel al een overaanbod aan industriegrond in Limburg èn in de buurt van de te ontwikkelen zones. Laten we die eerst invullen in de plaats van waardevolle ecologische gebieden aan te snijden" klinkt het bij Johan Danen.

"Bovendien staat deze ontwikkeling haaks op wat in het structuurplan Vlaanderen en Limburg wordt gestipuleerd: de bundeling van de bedrijvigheid in economische knooppunten. Deze ontwikkeling is een staaltje van lintbebouwing naast het kanaal."

Groen wijst erop dat meerdere beleidsmakers van alle partijen zich meermaals uitgesproken hebben tegen een uitbreiding. Nu het tegendeel beweren zou woordbreuk betekenen.

Het is echter nog niet te laat. Het is de Vlaamse regering die nu moet beslissen of zij deze terreinen een nieuwe bestemming wil geven. Groen roept de onderhandelaars op hier niet in mee te gaan. Dit zou het unieke karakter van onze provincie meer kwaad dan goed doen, met een negatief effect op het toerisme!

"Er is nog meer dan 1000 hectare niet-gebruikte industriegrond voorhanden. Vanuit het streven naar een zuinig ruimtegebruik moeten de reserves die er nu nog zijn bij voorrang aangesneden worden vooraleer nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld. Op die manier blijft open ruimte gespaard en kan de Groene Delle volledig behouden blijven. Daarnaast moet geïnvesteerd worden in ontsnippering en (her)verbindende maatregelen. Dit gezien de belangrijke en unieke corridorfunctie in de reeds sterk versnipperde vallei van de Laambeek" aldus Johnny Ceyssens (Groen Lummen).