Groen Lummen staat achter het Life Delta project

02 December 2019

Groen Lummen staat achter het Life Delta project

Groen Lummen staat achter het Life Delta project Als Groen Lummen hebben we begrip voor de ongerustheid van Lummense bewoners en de bezoekers van het Schulens Meer. Het kappen van bomen blijft pijnlijk voor de natuurliefhebber. Maar bij dit project moeten we het bredere kader bekijken en op lange termijn denken. Met het Life Delta project krijgt de Demerdelta, met onder andere het Schulensmeer, extra kansen als natuurgebied. Het open landschap wordt versterkt en moerasgebieden worden gecreëerd. Dit zorgt voor nieuwe leefgebieden die heel wat dier- en plantensoorten ten goede komen.Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten er helaas bomen verdwijnen en vinden er ingrijpende grondwerken plaats. Dat verandert op dit moment uiteraard de hele omgeving, wat voor vele bewoners en vaste bezoekers als schokkend ervaren wordt.Maar als Groen Lummen hebben we er een groot vertrouwen in dat het eindbeeld indrukwekkend mooi zal worden en dat de beoogde doelstellingen bereikt worden. Het uiteindelijke doel is om waterbeheer, natuur en zachte recreatie op elkaar af te stemmen. Er zal een grote verbetering gerealiseerd worden in biodiversiteit, waterkwaliteit, waterberging en waterinfiltratie. Zo zal het leefgebied van bedreigde dier – en plantensoorten verbeteren,het risico op blauwalgen zal verminderen door het zuiverend effect van de moerasgebieden en grachten worden hersteld zodat ondiepe rietmoerassen zich ontwikkelen. Wat CO2-captatie betreft, wordt het verlies van bomen gecompenseerd door deze rietmoerassen, omliggende graslanden en door het veen dat beter beschermd wordt tegen verdroging. Eind november werden 3540 snelgroeiende bomen op het grondgebied van Herk-de-Stad aangeplant als buffer voor het industrieterrein. Ook Groen was hierbij! Deze bomen zullen snel het zicht op het industrieterrein doen veranderen. De belevingswaarde voor de bezoekers zal verhogen door een avonturen- en mindervalidenwandeling. De ecologische hengelinfrastructuur wordt verbeterd. En de nieuwe inrichting van de uitkijktoren op het dak van bezoekerscentrum het Schulensmeer wordt een echte blikvanger. Als Groen Lummen hebben we er alle vertrouwen in dat deze drastische veranderingen op lange termijn een meerwaarde voor Lummen zullen betekenen. Wie nog graag meer over dit project wil weten, verwijzen we naar de sites over het project:http://www.schulensmeer.be/natuur/life-deltahttps://natuurpunt.wixsite.com/…/werken-life-delta-vraag-en…