Gemeenterrad 16 november

20 November 2015

Gemeenterrad 16 november

Twee belangrijke punten op de agenda; beleidsplan lokale economie en de goedkeuring voor chiro, KSA, en KLJ voor het ronddragen van gemeentelijk informatieblad. Allereerst onze toelichting van het beleidsplan. We lezen in dit beleidsplan een visie die eigenlijk geen visie is maar een korte analyse van troeven en bedreigingen. Enkel het focussen op de lokale middenstand en kleinhandel kan je misschien een visie noemen. Als Groen hadden we meer verwacht. In een visie kijken we toch voorruit. We hadden misschien kunnen zeggen dat we op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk willen zijn door in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie. We hadden ook kunnen zeggen dat we voor duurzame mobiliteit in functie van de bereikbaarheid (bv: industrieterreinen), leefbaarheid en veiligheid gaan. We kunnen ook misschien voor een aantrekkelijke publieke en groene ruimte gaan die uitnodigt om te ontmoeten om zo de horeca te steunen. (Charles Wellens is bv: een begin) We kunnen de aanwezige creativiteit en ruimte optimaal aanwenden om een diverse, duurzame economie en industrie te stimuleren waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling voorop gaan. Dit alles gekoppeld aan een performante dienstverlening. ( hiervoor al proficiat aan Nathalie en de diensten)

Door burgers en andere betrokkenen aan te spreken op hun engagement en solidariteit, kunnen we zorgen dat ze goesting zouden krijgen om samen de gemeente te maken en te beleven. Dit lijkt ons meer op een visie en een echt plan voor een leefbaar Lummen en een levende lokale handel.

We gaan het plan wel goedkeuren onder de noemer "we moeten vooruit en er staan ook een aantal goede dingen in" maar we vinden het weinig ambitieus.

Het tweede was de bedeling van het informatieblad.

De burgemeester vond het weer nodig om na de stemming ons als oppositie er op te wijzen dat we in 2013 na de papier omhaling tegen waren en nu voor een bedeling van de krantjes.? Dit slaat nergens op, we vinden het nog steeds jammer dat men toen de lobby van Limburg.net gevolgd heeft ten koste van de jeugdverenigingen. Er is nu géén alternatief dus hiermee helpen we de jeugd wel. We gaan ze uiteraard niet tegen werken. Jammer maar ik verwacht meer van de burgemeester.