Gemeenteraad juni 2016: evaluatie van de beleidskeuzes

22 Augustus 2017

Aan de hand van de jaarrekening wordt een evaluatie mogelijk van het budget en krijgen we een stand van zaken met betrekking tot de meerjarenplanning. We stellen ook dit jaar weer vast dat het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. En als het goed is zeggen we het ook, we hebben een gezonde financiële situatie in de gemeente. Hiervoor een proficiat aan de diensten en bestuur. We voeren een voorzichtig financieel beleid en dragen zorg voor onze fondsen. Uit de toelichting voor raadsleden vorige week bleek dat we toch wat fondsen belegden. Dit gebeurde wel verspreid maar slechts in één geval duurzaam. Dit zagen we liever anders en we hopen dat we op zoek gaan naar duurzame beleggingen die evenveel rendement opleveren.  Dan de beleidskeuzes. Duurzaam en energiezuinig verbouwen stimuleren door sensibilisatie en subsidie kan veel sterker. Globaal genomen stijgt in Lummen de CO2 uitstoot en dit vooral in de sectoren huishoudens, landbouw en particulier vervoer. Openbare verlichting en openbaar vervoer daalt. Maar dat is niet zo moeilijk want het busvervoer en het gebruik ervan daalt ook.

Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners met specifieke aandacht naar zwakke weggebruikers. Er is dringend nood aan het nieuwe snelheidsplan om discussies te vermijden of de weg nu wel of niet geschikt is voor 50 of 70 km/uur. Woonstraten, buurtwegen, plaatsen waar kleinere winkels zich bevinden en zeker de ruimere schoolomgevingen moeten sowieso 50 km/uur worden, of het nu om een gewest- of gemeenteweg gaat.

Ondersteuning bieden aan verenigingen. En dan beschouwen we de kerkfabrieken voor één keer maar als een vereniging. We hebben de kans gemist om eindelijk eens te gaan kijken wat met onze kerken moet gebeuren. Het kerkenplan blijft uit en willekeur is troef. Er zijn voorbeelden genoeg om proactief te gaan werken met besparingen tot gevolg. Het mag natuurlijk niet enkel een economisch verhaal worden, er zijn natuurlijk grote sentimentele en monumentale waarden aan zo'n gebouwen.  We nemen beter een voorbeeld aan onze buurgemeente Halen, met een vooruitziend kerkbestuur, dat gronden verpacht voor windenergie en met de opbrengst er voor zorgt dat de gemeente niet meer moet bijdragen aan de kerkfabrieken. Dat is goed bestuur.

Lummen als ondernemings- en handelsvriendelijke gemeente. We zijn goed op weg om ons dorpscentrum te verfraaien maar toch zien we in kleinere dorpen blinde vlekken ontstaan. 36 % van de plaatselijke bakkers, slagers of kruideniers zijn al verdwenen. In Lummen wordt het echt moeilijk om iets te behouden, zeker als het beleid niet inzet op handel en/of horeca. De baanwinkels helpen het centrum echt niet.

Lummen: aangenaam en betaalbaar wonen. Ontwikkelingen rond verkavelingen en het opmaken van de RUP's kunnen echt wel beter. We zijn voor inbreiding in het centrum maar niet zomaar ad hoc. Wanneer komt er echt een centrumplan? En wat betreft fietsstraten en autovrije zones laten we elke kans liggen.