Gemeenteraad 23 mei

25 Mei 2016

Gemeenteraad 23 mei

: We hebben als Groen fractie ons standpunt herhaalt en tegen gestemd omdat we tegen onverdoofd slachten zijn maar dat er wel een overleg moet zijn met de moslimgemeenschap. In tegenstelling tot vorig jaar toen we ons onthielden zijn we nu tegen omdat we van een overleg weinig zien en dat uit de evaluatie blijkt dat het er chaotisch aan toe ging. Intergemeentelijke samenwerking offerfeest We hebben als fractie gevraagd om de documenten vroeger te ontvangen om wat meer tijd te hebben om dit door te nemen. De burgemeester is hier op ingegaan en we hebben toegang tot de site van Limburg.net. Wat ons dan als Groenfractie opviel was dat de opbrengst van het container park veel lager ligt dan de omliggende gemeenten. Dit heeft als gevolg dat de bijdrage van de gemeente Lummen van € 12.00 naar € 17,40 per inwoner  gaat. Iets wat we als fractie altijd verwacht hadden. Limburg.net zal altijd zijn centen krijgen en wij als burger draaien daar voor op, bovenop de al zo hoge kostprijs voor de afval ophaling. 

Limburg.net; agenda en standpunten.

?