Gemeenteraad 19 oktober

24 Oktober 2015

Gemeenteraad 19 oktober

10 punten op de agenda, veel valt er blijkbaar niet te beslissen. Het is over het algemeen maar een mager jaar qua inspraak. Maar alé we doen ons best. Zelf hebben we dan maar een vraag ingediend over de onterecht toegekende jachtgebieden. Om te mogen jagen in Vlaanderen, moeten jagers een jachtplan indienen waaruit blijkt dat ze over ten minste 40 ha aaneengesloten terrein beschikken. Heel wat jagers kleuren 'her en der' een perceeltje extra in zonder dat zij hiervoor van de betrokken eigenaar toestemming kregen, opdat ze toch het vooropgestelde aantal hectare zouden bekomen. Het gaat niet alleen om tuintjes, maar ook over dorpskernen en openbare domeinen. Het inkleuren gebeurt echter zonder medeweten van de eigenaar. Recent keurde de Vlaamse regering enkele nieuwe jachtbesluiten goed, waaronder ook het zogenaamde 'Jachtadministratiebesluit'. Via een schriftelijk verzoek kan men zijn terrein laten uitkleuren door de arrondissementscommissaris. De website waar je die vraag kan richten is . Het bestuur is ons gedeeltelijk gevolgd en stelt een onderzoek in naar gronden( eigendom van de gemeente) om na te gaan of er jachtrechten op uitgeoefend worden. Ze onmiddellijk ontkleuren was een brug te ver. We volgen het op!    

www.schietinactie.be
       Een ander puntje op de agenda was het bouwen van een nieuw appartementencomplex rechts van het administratief centrum. Hier laat het bestuur zich weer van zijn beste kant zien. Om ten goede te komen aan de vraag van de bouwheer (VESTIO) past men de regels weer eens aan. Iedereen die bouwt in het centrum hoort voor elke woning 1,5 parkeerplaats te voorzien maar niet Vestio. Die krijgen een uitzondering van 1 parkeerplaats. Is natuurlijk voor de bouwheer een stuk voordeliger, maar waar gaan die overige weer parkeren. Juist, op het gemeenteplein. We zijn als groen voor inbreiding (meer bouwen in het centrum dan op nieuwe terreinen in het buitengebied) maar niet voor het aanpassen van de regels voor privépartners.