Gemeenteraad 19 december

27 December 2015

Gemeenteraad 19 december

Jammer maar helaas, ik mis mijn eerste gemeenteraad. Ik lag doodziek op bed met een bronchitis en wat vocht op mijn longen. Het lukte echt niet. Ik had natuurlijk wel mijn voorbereiding al gemaakt en die wil ik jullie niet onthouden. Budget en begroting stonden namelijk op de agenda. Ook de aanpassing aan het meerjarenplan. Nu, hier gaat het enkel om verschuivingen hoor, geen echte aanpassingen. Er wordt veel gepland maar weinig uitgevoerd en zo moet je jaar op jaar verschuiven. Er staat zogenaamd voor 8 miljoen euro gepland dit jaar maar daar is meer dan de helft nog bij van vorig jaar. En op die manier maar de indruk wekken dat er veel gebeurd, zie onderstaande uitspraak van het bestuur vorig jaar;Wij zijn ervan overtuigd dat 2015 een sleuteljaar zal worden in deze legislatuur door de opstart, uitvoering en finaliseren van bovengenoemde projecten.

Ik mis dus nog steeds een duidelijk plan en visie en dat betreurt de fractie Groen. De fractie heeft wel de indruk dat men een financieel gezond meerjarenplan heeft afgeleverd maar Groen ziet wel dat de schulden per inwoner stijgen. We houden het in het oog.

Wat betreft de vragen over de kerkfabrieken blijven we consequent en stemmen we tegen. Er gaan nog steeds teveel middelen naar de kerk die op een andere, en meer christelijke, manier zouden kunnen gebruikt worden. We vinden het ook nog steeds bizar dat de rekening, met de beperkingen zoals we ze nu opgelegd hebben, kunnen kloppen. Geef je meer, kloppen de cijfers, en geef je minder kloppen ze ook. Dus voor ons minder dan.

De vraag om de belasting op het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval goed te keuren blijven we voet bij stuk houden. Het Limburg.net verhaal is gewoon en verdoken beslastings verhoging.