Gemeenteraad 15 februari

20 Februari 2016

Gemeenteraad 15 februari

Ook hier hebben we als Groen fractie weer enkele vragen toegevoegd aan de agenda.  Het wordt als maar schrijnender met de inhoud van de agenda van de gemeenteraad. Reeds tien jaar wordt er gevraagd om tijdens earth hour het licht een uur te doven. Het gaat hier om een symbolische actie die mensen mobiliseert rond de bescherming van het klimaat. De schepen gaf aan dat het technisch onmogelijk is om de lichten te doven maar dat de actie wel vanuit communicatie ondersteund zal worden. Het punt wordt eenparig goedgekeurd.Deelname door de gemeente Lummen aan Earth Hour 2016.

Kandidaatstelling haalbaarheidsonderzoek herbestemming parochiekerken. Het vinden van andere bestemmingen ligt niet voor de hand. Laat ons dat duidelijk stellen. Maar niets belet ons om vooruit te denken. Hier rijkt men ons als bestuur de hand om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Ondersteuning naar organisatie, begeleiding naar herbestemming en financiële simulaties worden onderzocht om op korte of lange termijn een gefundeerde beslissing te kunnen nemen. Schepen Snyers vind dit relatief mager voor de kostprijs die er tegenover staat. Wij vinden de kostprijs van € 15.000 ook niet weinig maar als het resultaat een langetermijnvisie oplevert dan is dit zeer waardevol. Want die visie ontbreekt nu helemaal. Er is nog steeds geen goedgekeurd kerkenplan, wat de kerkfabrieken toelaat om maar wat aan te modderen. Het bestuur had een degelijke studie kunnen krijgen voor een klein deel van de werkelijke kost. Dan had men tenminste stof voor discussie en beslissingen gehad. Zolang er geen herbestemming is, blijven de kerken ten laste van de gemeente en kerkfabrieken. Ook al zijn ze leeg. Elk jaar kost het onderhoud van de vijf kerken de Lummenaars € 130.000. Reken uit: op 10 jaar is dat maar liefs € 1,3 miljoen. De gemeente kiest kortetermijndenken en langetermijnkosten. Verrassend ook dat de sp.a, die dit zijn verkiezingsprogramma had staan, ons voorstel niet steunde.

?