Geen gezichtsverlies voor de burgemeester!!!

24 December 2013

Ondanks de vraag van de Groenfractie of de draagkracht van het gebied rond de kolenhaven en de mobiliteit eromheen niet hun maximum hebben bereikt, keurde het schepencollege zoals verwacht -en tegen alle 51 bezwaren in!!!- de uitbreiding van de kolenhaven toch goed. Met twee argumenten: ten eerste is VLAREM 1 volledig gevolgd en technisch gezien in orde. Ten tweede kunnen we niet telkens negatief advies geven als achteraf het Vlaams gewest toch goedkeurt zoals in het dossier rond betoncentrale Everaets. Dit gezichtsverlies besparen we ons beter. Maar in de argumentatie en het debat blijkt toch dat één en ander niet ok is. De schepen van mobiliteit bevestigt dat de huidige infrastructuur inderdaad niet voldoet en dat de inrichting van het industrieterrein ontbreekt. De burgemeester durft echter te stellen dat er geen enkele vrachtwagen meer zal rijden over Lummens grondgebied en dat er geen uitbreiding is want de indertijd aangevraagde maximale capaciteit van 250.000 ton is niet gewijzigd. De milieuvergunning leest toch enigszins anders: 30.000 ton extra zal ook voor veel extra verkeer zorgen.

Het is duidelijk dat dit college weinig inzit met de bezorgdheid van de buurt en de omwonenden. Men is begonnen met een petitie in de Oostereindestraat wegens geluidsoverlast. Ik denk dat we die maar direct moeten gaan uitbreiden voor heel Genebos en de buurt rond de kolenhaven. Zij zullen de gevolgen dragen van deze beslissing.