Fietsen in het centrum

14 Juni 2021

Fietsen in het centrum

Plan voor meer fietsveiligheid in Lummen-Centrum Download de folder De laatste jaren zijn een aantal projecten uitgevoerd en nog gepland waar bijkomende fietspaden aangelegd worden.  Vooral op de gewestwegen die grote invalswegen naar Lummen zijn zoals die door Thiewinkel en richting Meldert.  Het is een goede zaak dat op die trajecten het fietsen heel wat aantrekkelijker wordt. Dit zijn grote infrastructuurwerken die gepaard gaan met een jarenlange voorbereiding.   Er zijn echter nog heel veel plaatsen in Lummen waar verbeteringen nodig zijn voor fietsers.  Als die allemaal met een herinrichting aangepakt moeten worden, gaat het nog lang duren voordat we helemaal rond zijn.  Bijkomend zijn ook de jaarlijkse beschikbare budgetten onvoldoende om alles op korte termijn terdege aan te kunnen pakken.  Het is dus nodig om ook op andere manieren na te denken hoe de veiligheid en het comfort van fietsers snel kan verbeterd worden.   De fractie Groen – Lummen heeft dat gedaan en wil met een aantal concrete voorstellen komen.  Dit zijn, stuk voor stuk, verbeteringsacties die snel uitvoerbaar zijn, die budgettair haalbaar zijn en een echt verschil kunnen maken voor de fietsers in Lummen. Wij hebben ons hierbij vooral op de omgeving van het centrum geconcentreerd.  Want wij merken dat er nog heel wat straten zijn waar fietsers aan hun lot overgelaten zijn.  De plaats waar de fietser moet of mag rijden is onduidelijk of smal.  Er moet gefietst worden rond geparkeerde auto’s en tussen te snel autoverkeer Wij willen in het centrum heel wat fietsstraten creëren, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat fietsers belangrijk zijn als deelnemers aan het verkeer, waardoor de snelheid beperkt wordt en de fietser niet voorbijgereden mag worden.  Op sommige plaatsen stellen wij fietssuggestiestroken voor.  Dat is niet de ideale of definitieve oplossing, maar waar het voorlopig niet anders kan vergroot het de oplettendheid van bestuurders voor de aanwezigheid van fietsers. Het knooppunt tussen de Ringlaan en de Schalbroekstraat verdient bijzondere aandacht. Het is voor fietsers wellicht het moeilijkste en gevaarlijkste traject.  De herinrichting zit gelukkig al in de planningsfase.  Hopelijk staat daarbij de veiligheid en het comfort van de fietsers voorop.  Maar de uitvoering kan nog enkele jaren op zich laten wachten.  Ondertussen lopen er dagelijks mensen gevaar.  Wij stellen ook hier een aantal snel uitvoerbare maatregelen voor die een stuk tegemoet kunnen komen aan de problemen.   Een grotere voorzichtigheid daar zal ook het aantal ongevallen tussen auto’s verminderen.  Zie de heat map “ongevallen” van de federale politie waar deze zone sterk oplicht: www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/assets/stats/wetenschapstudie/index.html Verder geven wij ook de fietsbarometer mee die gemaakt werd door klas 6F van het Spectrumcollege   Wat willen wij precies?  Dit is wat wij voorstellen op de gemeenteraad van 28 juni.   Artikel 1 : De gemeente engageert zich tot een zo snel mogelijke inrichting van fietsstraten - in de volledige Dorpsstraat, Gemeenteplein, Neerstraat, Burggracht, Ketelstraat -  gedeeltelijk in de Kerkstraat vanaf de Ketelstraat tot aan het Gemeenteplein -  gedeeltelijk in de Meerlestraat in het deel met éérichtingsverkeer -  gedeeltelijk in de Van Der Marckestraat, vanaf de versmalling tot aan de Ketelstraat.   Artikel 2 : De gemeente engageert zich tot een zo snel mogelijke invoering van fietssuggestiestroken in de Van Der Marckestraat tot aan de versmalling.   Artikel 3 : De gemeente engageert zich ertoe om bij het agentschap Wegen en Verkeer een snelheidsbeperking van 50km/h in beide richtingen aan te vragen op de Beukeboomstraat vanaf de aansluiting met de Ringlaan tot voorbij de aansluiting met de Schalbroekstraat.   Artikel 4 : De gemeente engageert zich ertoe om bij het Agentschap Wegen en Verkeer fietssuggestiestroken in beide richtingen te laten invoeren op de Beukeboomstraat vanaf de aansluiting met de Ringlaan tot voorbij de aansluiting met de Schalbroekstraat.   Artikel 5 : De gemeente engageert zich ertoe om zo snel mogelijk bij het Agentschap Wegen en Verkeer een goed aangeduide oversteekplaats te voorzien  met galgconstructies op de Beukeboomstraat ter hoogte van de aansluiting van het fietspad van de Schalbroekstraat.