Februari-maart 2017: verkeersveiligheid Thiewinkelstraat en openbaarheid van bestuur

27 Oktober 2017

Februari-maart 2017: verkeersveiligheid Thiewinkelstraat en openbaarheid van bestuur

Herinrichting Thiewinkelstraat Als een processie van Echternach sleept dit dossier zich al jaren voort. Nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. Zeer spijtig is het wel dat de pers eerder op de hoogte wordt gebracht dan de gemeenteraad. Deze mediatisering is een kwalijke evolutie. Groen Lummen volgt het dossier nauwgezet met focus op verkeersveiligheid, zowel tijdens als na afronding van de werken. Hierover werden een aantal vragen gesteld aan de meerderheid. Uit de antwoorden blijkt dat de concrete invulling van de werkzaamheden nog niet in orde is, de belanghebbenden zullen tijdig geïnformeerd worden. Hopelijk krijgt de gemeenteraad deze keer wel voorrang op de pers.Commissie openbaarheid van bestuur

In het kader van een wildgroei aan postjes, cumuls en andere vergoede mandaten pleit Groen Lummen voor de oprichting van een commissie openbaarheid van bestuur. Deze commissie zou alle vergoede mandaten in de gemeente in kaart brengen en toezicht houden op misbruik. Het Vlaamse gemeentedecreet voorziet de verplichte oprichting van een commissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. Samen met de verplichte momenten van terugkoppeling in de gemeenteraad kan dit een aanleiding zijn om het debat te voeren over het beleid van de betreffende samenwerkingsverbanden. De meerderheid beslist echter om hier tegen in te gaan en weigert de oprichting van een dergelijke commissie, "omdat men al voldoende mogelijkheden heeft om hier vragen over te stellen". Hier gaan burgemeester en schepenen flagrant in de fout.


Tot slot: omdat Groen staat voor een positief alternatief stelde ons raadslid voor om Lummen als pilootgemeente te laten fungeren in een project omtrent duurzame ontwikkelingssamenwerking. Onder het makkelijkst te verzinnen excuus "daar hebben onze diensten geen tijd voor" werd het verzoek afgewimpeld. Duurzaamheid is duidelijk geen prioriteit voor deze meerderheid. Tijd om hier in 2018 verandering in te brengen.