Eindelijk GROEN in de gemeenteraad

20 Maart 2013

Eindelijk GROEN in de gemeenteraad

Op 21 januari was het dan zo ver, de eerste 'echte' gemeenteraad in mijn carrière. Ik ga alvast proberen lezers van deze GROEN-krant wat te vertellen over het verloop. De agenda (zie website lummen) bepaalt het ritme van de avond. Elk punt wordt gebracht door de voorzitter, soms ter stemming, soms ter inzage. Een echt debat, buiten wat opmerkingen, komt eigenlijk niet tot stand. Jammer!!!!!  De punten worden meestal meerderheid tegen oppositie afgehandeld. Dus soms veel leeswerk voor niets. We kunnen zelf natuurlijk punten toevoegen maar daar is het nog wat te vroeg voor , eerst even inwerken. Maar we gaan zeker met een kritisch maar toch opbouwend oog naar de gemeenteraad kijken.Mijn politiek werk bestaat voor twee derden effectief uit het vergaderen met fractie en bestuur om commissies en gemeenteraad voor te bereiden (de agenda doornemen, artikels lezen, informatie opzoeken, dossiers inlezen op de gemeente en dergelijke). Het andere derde zijn de activiteiten die te maken hebben met bijwonen van activiteiten van Groen nationaal, de politieke raad (dit is het 'parlement' van de partij) en het provinciale bestuur en regio's. Ik kan moeilijk zeggen of dit altijd zo zal zijn, maar ik geloof niet dat het veel minder zal worden. Ik klaag niet hoor.

Momenteel werk ik ongeveer 15 uren per week voor de gemeenteraad en krijg daar presentiegeld (zitpenning) voor van ongeveer € 175 per zitting. Het directiecomité van het OSM levert ook nog iets op maar dat weet ik nu nog niet. Dus of ik er rijk van zal worden denk ik niet. Maar ik vind wel dat ik voor dit gemeenschapsgeld wat mag presteren. Maar het belangrijkste blijft toch dat we nu misschien iets kunnen veranderen ten goede in Lummen.

En dan heb je vanaf deze maand nog het vernieuwen van de intercommunales en de adviesraden. Waar we trouwens (voor groen) de belangrijke commissie OSM hebben binnen gehaald. Die heeft betrekking op alles wat met het Schulensmeer en het broek te maken heeft. Ik zetel in het directiecomité.

De gemeente Lummen heeft drie eigenlijke commissies (zonder zitpenning) die elke maand samenkomen. Aangezien Groen maar één gemeenteraadslid  heeft hebben  we niet in elke commissie een zitje. Omdat we het toch belangrijk vinden hebben we een vraag gesteld in de gemeenteraad van maart om toch als gecoöpteerd lid - maar dan zonder stem - toegevoegd te worden tot alle commissies. Klinkt ingewikkeld, maar het laat ons toe om toch op de hoogte te blijven van de stand van zaken in de gemeente.

Op basis van de eigen interesses van onze leden hebben we de rest van adviesraden ingevuld en afgesproken wie dan welke thema's zal opvolgen. Hieronder een overzicht van de commissies en raden.

Commissies:

  • Sport: Jelle Oplinus
  • Buitenschoolse opvang: Lotte Decruyenaere
  • Openbaarheid van bestuur: Johnny Ceyssens
  • Beheersorgaan bibliotheek en Oosterhof: Anita Steegmans.

Adviesraden:

  • De Kalen Dries: Lotte Decruyenaere,
  • Sociaal Verhuur Kantoor en PWA: Johnny Ceyssens
  • Middenstandsraad: Jelle Oplinus
  • Raad voor Toerisme: Roland Dreesen
  • Gecoro en Milieuraad: Johnny Ceyssens
  • Inspraakgroep Verkeer: Anita Steegmans

Dus zoals je ziet zou het leuk en verrijkend kunnen zijn om nog wat meer nieuwe 'GROENEN' in de raden toe te voegen. Heb je interesse? Geef ons dan een seintje.

Het is natuurlijk ook aan jullie om zowel ons van informatie te voorzien maar ook om er op toe te zien dat we de juiste beslissingen nemen in het belang van Lummen en zijn bewoners. We zullen steeds trachten de dossiers en vragen op te volgen en te gepasten tijde van antwoord te voorzien. Daar hebben jullie trouwens voor gekozen en dus hebben jullie daar ook recht op.

Ik hoop op deze manier op wat meer transparantie in de gemeenteraad.

 

Johnny Ceyssens