Een leefbare dorpskern voor Lummen

25 Januari 2018

Een leefbare dorpskern voor Lummen

Een leefbare dorpskern voor Lummen Groen Lummen wil een centrumplan voor Lummen met een heldere visie voor een aangename dorpskern. Laten we maar met de deur in huis vallen: Groen Lummen vindt dat de inrichting van onze dorpskern veel beter kan. Het lokaal overleg verricht goed werk, maar waar we minder over te spreken zijn, is dat er geen rode draad loopt door de regels van het lokale beleid over de inrichting van de dorpskern.

Visie gevraagd!

De gemeente Lummen heeft geen uitgewerkte visie op het centrum. Groen Lummen vraagt al jaren een centrumplan. Een beeld-kwaliteitsplan zou al een eerste stap in de goede richting zijn. Zo'n plan gaat over de visie op hoe een stuk van het grondgebied ontwikkeld moet worden. Het bepaalt onder andere hoe gebouwen ontworpen worden, hoe buitenruimtes ingericht worden en welke (duurzame) materialen er gebruikt worden. Nu merken we bijvoorbeeld dat aan de ene kant van het dorp een gebouw vijf woonlagen mag hebben en aan de andere kant maar drie. 
Wie of wat bepaalt dit ad hoc beleid? Goede contacten? De windrichting? We zijn voor kernversterking en verdichting, maar we willen niet dat een bouwpromotor bepaalt hoe onze kostbare groene en open ruimtes eruit gaan zien. 
Een leefbare woonkern is een woonkern die ook rekening houdt met de bewoners als er activiteiten worden georganiseerd. Gezelligheid: zeker weten! Overlast in hoeveelheid decibel of onbereikbaarheid van lokale handelaars: neen.