December 2016: Budget en begroting: veel gepland maar weinig uitgevoerd

22 Augustus 2017

December 2016: Budget en begroting: veel gepland maar weinig uitgevoerd

We hebben ook dit jaar met veel plezier het budget en begroting doorgenomen, en net zoals vorig jaar wordt er veel gepland maar weinig uitgevoerd en zo moet je jaar op jaar verschuiven. Er staat zogenaamd voor +/- 6 miljoen euro gepland dit jaar maar daar is meer dan 2/3 nog bij van vorig jaar. En op die manier maar de indruk wekken dat er veel gebeurd, en jaar op jaar horen we dezelfde uitspraak van het bestuur; "Wij zijn ervan overtuigd dat 2015 een sleuteljaar zal worden in deze legislatuur door de opstart, uitvoering en finaliseren van bovengenoemde projecten." Het jaar nadien van het zelfde: "Wij zijn ervan overtuigd dat 2016 een sleuteljaar zal worden ?." Het zal dit jaar niet anders zijn. We dachten dat hiervoor het bbc deels werd ingevoerd om niet alles in het laatste jaar voor de verkiezingen uit te voeren, maar helaas. We lichten hier ook maar enkel projecten toe om een beeld te geven van de werking.

Ondanks de verhoging van de bijdrage aan Limburg.net gedurende het jaar 2016 omwille van het te weinig gebruik maken van het containerpark verhoogt men dit bedrag niet in het budget voor 2017. Iets wat we als fractie moesten aankaarten want het bestuur gaf niet thuis. Men gaat er gemakkelijkheidshalve vanuit dat het probleem zich zelf oplost. Wij zien het kostenbesparende van het instappen in Limburg.net nog steeds niet. De bijdrage van € 660.000 per jaar van het bestuur + de bijdrage van de burger aan Limburg.net vinden we bijzonder hoog. Het is en blijft een platte belastingverhoging.

Als we de cijfers van Vlaanderen vergelijken geven we steeds minder uit aan natuur en milieu, iets waar we als gemeente fier op zouden moeten zijn en wat voor zoveel mensen de reden is dat ze hier komen wonen. Ook de bijdrage aan toerisme Limburg, toerisme toch een van de pijlers waar we volgens onze fractie meer op moeten inzetten, verlaagt opnieuw. Inzetten op promotie van ons motto "ADEMT NATUUR" is voor ons dan ook prioritair. Ook economisch is dit van een absolute meerwaarde, hiermee creëer je ook jobs. Fietspaden, holle wegen, de Wijers, toeristische poorten, centrumbeleving, noem maar op. Die cijfers vind je trouwens terug in het "overig beleid" en niet in de doelstellingen. Probeer er maar aan uit te kunnen. Net of alles een beetje door elkaar staat om het ons toch niet te gemakkelijk te maken.

Wat de werkingssubsidies betreft aan de besturen van de erediensten zien we uiteraard een constante (€ 130.000) maar merken we dat men de hete aardappel maar voor zich uit schuift. In plaats van het voorstel van Vlaanderen om alvast een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van onze kerken kiest men ervoor om dit aan het volgende bestuur in 2018 over te laten. Met de garantie van een veelvoud van de kosten bij een eigenhandig onderzoek, het stoppen van de subsidiering voor infrastructuurwerken van uit Vlaanderen want zonder kerkenplan geen subsidie, en de logische verhoging van de kosten want de kerken takelen verder af. En zelfs een nieuwe kerk als Meldert kost al geld. Echt een gemiste kans.

We geven dit bestuur dus zeker geen negatieve beoordeling want een gezonde financiële situatie is prioritair om zaken gedaan te krijgen maar we vinden het tijd om ook eens een plan en visie voor de toekomst uit te werken. Die is trouwens sneller daar dan men vaak denkt.