Bomenkap Laren

09 Maart 2019

Bomenkap Laren

In het natuurgebied van de Vallei van de Zwarte Beek werden langs het toeristisch fietspad tussen Laren en Gestel 125 inlandse eiken gekapt om het open landschap te herstellen.De inwoners van Laren reageren boos.Ook Groen Lummen was verontwaardigd over het verlies van deze landschapselementen.Vooral omdat we plots voor voldongen feiten bleken te staan. De communicatie van de VLM was ondermaats, er waren geen infoborden op voorhand geplaatst en er heeft geen buurtoverleg plaatsgevonden. De plotse ingreep heeft mede daarom voor heel wat ophef gezorgd bij veel Lummenaren. De recente activiteiten passen evenwel in de lange termijnplanning om meer open ruimte te creëren. Met die open ruimte kan men een gebied creëren waarin weidevogels kunnen gedijen en waartoe nieuwe soorten aangetrokken worden.Hoewel het verlies van deze bomen ons pijn aan het hart doet, is het een onderdeel van een bredere visie. Die uiteindelijk zal resulteren in een waardevoller en natuurlijker gebied.